Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Det ser ud som om, andelen med nære venner er mindre, jo lavere

socialgruppe man tilhører, men det er snarere den stillingskategori,

man tilhører, der har betydning. Ser vi bort fra de store selvstændige

i socialgruppe I, er det nemlig funktionærerne, der oftest har nære

venner. Det har stort set ingen betydning, om det er højere eller

lavere funktionærer, idet andelen varierer mellem 90 og 94 pct. Det

er blandt de selvstændige fra socialgruppe III, vi finder den laveste

andel med nære venner. Uafhængigt af om det er selvstændige i

byerhverv eller landbrug, drejer det sig om 80 pct. Der er 82 pct. af

de faglærte arbejdere og 84 pct. af de ikke faglærte, der har venner,

de kan tale med om personlige problemer. Der er ingen bopælsområder,

der skiller sig ud – hverken positivt eller negativt – i andelen

med nære venner, og når der tages højde for, at børnefamilierne gennemgående

er yngre, spiller familietype heller ikke nogen stor rolle.

Blandt de 20-49-årige er andelen med nære venner lavest blandt samlevende

med hjemmeboende (91 pct.) og højest blandt enlige med

og uden børn (96 pct.).

Tabel 8.5

Hvem vil man først og fremmest henvende sig til med personlige problemer. Alle i 2000 procentvis

fordelt efter parforhold og udeboende børn.

140

Par Enlige

Med Uden Med Uden

udeboende udeboende udeboende udeboende

børn børn børn børn

Ægtefælle/samlever1 84 84 - -

Børn2 5 - 56 -

Forældre/svigerforældre 1 6 4 36

Anden familie 4 4 11 21

Venner 4 4 17 28

Andre 3 2 12 14

I alt 101 100 100 99

Pct.grundlag 1.538 1.645 481 598

1. Eksklusiv 24 personer, der ikke bor sammen med ægtefælle/samlever.

2. Eksklusiv 6 personer, der kun har hjemmeboende børn.

DET SOCIALE LIV

More magazines by this user
Similar magazines