Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Ud over venner har de fleste også andre, de kan tale med om personlige

problemer. I alt har 97 pct. nogen at tale med, og det er sjældent, det

er vennerne, man først og fremmest vil henvende sig til, jf. tabel 8.5.

Den vigtigste person i folks netværk er ægtefællen, hvis en sådan

eksisterer. De fleste (84 pct.) af dem, der har en ægtefælle/samlever,

vil først og fremmest gå til deres ægtefælle med deres problemer, og

det uanset om der er voksne børn eller ej (voksne børn er her defineret

som børn, der er flyttet hjemmefra). Er der ikke en ægtefælle,

er det de voksne børn, der er tættest på. Således vil 56 pct. af dem,

der ikke har en ægtefælle men udeboende børn, først og fremmest

henvende sig til børnene med deres problemer. Kun 17 pct. foretrækker

vennerne. Er der hverken en ægtefælle eller voksne børn, er det

oftest forældrene, der må holde for. 36 pct. vil således først og fremmest

henvende sig til forældrene med deres personlige problemer,

medens 28 pct. foretrækker vennerne. Tallene kan aflæses i tabel 8.5.

Det skal bemærkes, at næsten ingen vil henvende sig til deres præst,

læge eller andre professionelle.

Konklusionen på denne analyse må være, at den nære familie er hjørnestenene

i folks sociale netværk. Sagt på en anden måde: Familien

lever – stadig.

Ensomhed

Det er vigtigt som indledning at slå fast, at social isolation, at være

alene og at føle sig alene eller ensom er forskellige begreber. Fx behøver

folk, som ofte er alene, ikke at føle sig alene eller ensomme. Og når

folk føler sig alene, kan det ikke tages som udtryk for social isolation.

“Ensomhed er ikke bare et ønske om selskab – et hvilket som helst

selskab – og den kan kun holdes på afstand af nogle helt konkrete

sociale relationer… Ensomhed er at være uden konkret behøvede

sociale bånd” (Højlund 2001, s. 22).

De socialt isolerede er dem, som ikke eller kun i meget begrænset

omfang har kontakt til omverdenen, og som ikke er en del af et privat

socialt netværk. I denne undersøgelse har vi kunnet identificere i alt

6 personer, som må siges at være isolerede. De bor alene, og enten

har de ikke, eller også har de ikke haft kontakt med familie eller venner

i løbet af i det mindste de sidste år.

DET SOCIALE LIV

141

More magazines by this user
Similar magazines