Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

fra 82 pct. til 74 pct. i 2000. Betragter vi stadig aldersgruppen, som var

50-59 år i 1976, har der været en lille, men systematisk stigning i

andelen af mænd, som ofte er uønsket alene fra 4 pct. i 1976 til 5 pct.

i 1986 og til 8 pct. i 2000. Blandt kvinderne reduceredes andelen

fra 1976 til 1986 for i 2000 at være 7 pct., hvilket er et procentpoint

lavere end 1976 niveauet.

Når man følger dem, der var 60-69 år i 1976 kan man se, at som

generation betragtet sker der ikke nævneværdige ændringer i løbet af

de følgende 10 år. Men blandt de få fra den oprindelige generation,

der stadig er levende og i år 2000 er mellem 84 og 93 år gamle, er

der ganske mange som har mistet nære sociale relationer. Andelen

med venner at tale med om personlige problemer er således faldet fra

omkring 70 pct. til omkring 50 pct. og andelen, der ofte er uønsket

alene er steget fra omkring 5 pct. til omkring 15 pct. Der er således

tale om en ganske markant negativ udvikling i de sociale relationer.

Men det skal dog bemærkes, at selv om mange af de allerældste har

mistet venner, de kan tale med om personlige problemer, har de fleste

dog andre, de kan tale med. Og selv om de fleste har mistet deres

ægtefælle er det kun et mindretal, der plages af ensomhed.

Afslutningsvis vil vi se på, om de personer, der ikke havde venner at

tale med om personlige problemer i 2000 heller ikke tidligere i deres

livsløb havde sådanne venner samt om de, der ofte er uønsket alene

i 2000 også i den forgangne 10 og 20 års periode havde dette problem.

Det gør vi ved at se på, hvad den enkelte person svarede på de tilsvarende

spørgsmål i undersøgelserne i hhv. 1986 og 1976.

Først ser vi på spørgsmålet om at have venner at tale med om personlige

problemer. Overordnet kan man forestille sig, at de, der har

sådanne venner, har haft det “altid” og at de, der ikke har, har været

i denne situation “altid”. Der er også den mulighed, at man tidligere

har haft nære venner, men har mistet dem undervejs i livsløbet i takt

med, at man er blevet ældre. Endelig kan man forestille sig, at nære

venner er noget man har fået gennem tiden.

Vi tager udgangspunkt i situationen i 2000. Her er der 431 personer,

som ikke har venner at tale med om personlige problemer, hvilket

er 18 pct. af de personer, som har deltaget i alle tre interviewrunder,

og 1904 personer (82 pct.) som har vennerne.

DET SOCIALE LIV

145

More magazines by this user
Similar magazines