Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

KAPITEL 9

NOGLE HELBREDSASPEKTER

AF MERETE PLATZ

Indledning

Helbredet opfattes af de fleste som et af de vigtigste aspekter af menneskers

levekår (Kjøller & Rasmussen, 2002). Et dårligt helbred,

fysiske og psykiske skavanker og reduceret førlighed påvirker den

daglige livsudfoldelse og dermed livskvalitet. Det er nok få yngre,

der tænker på deres gode helbred som en livskvalitet. Det er snarere

en selvfølge. Men når man får helbredsproblemerne ind på livet,

ændres perspektivet. Det er derfor ikke så mærkeligt, at gamle mennesker

oftere end andre taler om helbredsforhold, egne eller andres

sygdomme og skavanker. Mange oplever helbredsproblemerne på

deres egen krop. Alle oplever på et tidspunkt svigtende helbred, sygdom

og død blandt familien og i omgangskredsen. Det gode helbred

er ikke længere en selvfølgelighed.

Der er ikke til denne undersøgelse indhentet nogen lægelig, klinisk

vurdering af befolkningens helbredstilstand. Analyserne baserer sig

udelukkende på de interviewedes egen opfattelse af, om de har problemer

med helbredet. De helbredsprofiler, vi er i stand til at skitsere,

er således begrænset af arten og mængden af spørgsmål, vi har

bedt om at få besvaret.

Vi har valgt at stille de samme spørgsmål, som er brugt i de to tidligere

levekårsundersøgelser. Vi kan således beskrive situationen, som

148

NOGLE HELBREDSASPEKTER

More magazines by this user
Similar magazines