Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Efter dette generelle helbredsspørgsmål fik de interviewede stillet

nogle specifikke spørgsmål om problemer med førligheden/mobiliteten,

syn og hørelse eller psykisk velbefindende. Andelen, der svarer

bekræftende på de specifikke helbredsspørgsmål, er væsentlig mindre

end andelen, der på det overordnede, uspecifikke spørgsmål siger, de

har problemer af varig karakter med førligheden eller helbredet i

øvrigt. Der er således mellem 15 pct. og 20 pct., som har problemer

med førligheden eller stærkt nedsat hørelse. Især er det et problem

for mange at gå på trapper. Og det er et problem, som kan få den

konsekvens, at det er nødvendigt at flytte til en anden bolig, jf. kapitlet

om boligforholdene. Der er også relativt mange, som lider af stærk

træthed. Vi ved ikke, hvad det skyldes. At være meget træt kan være

en reaktion på både den fysiske og psykiske tilstand. Men generelt

Tabel 9.1

Forskellige mål for helbredstilstand. Procentandele blandt mænd, kvinder og alle i 2000.

NOGLE HELBREDSASPEKTER

Pct.-andele

Mænd Kvinder Alle

Har problemer af varig karakter med førligheden

eller helbredet i øvrigt

35 40 38

Kan ikke gå op ad en trappe helt uden besvær 15 21 18

Kan ikke uden besvær gå en tur på 15 minutter

i nogenlunde rask tempo

13 18 15

Har nedsat hørelse1 19 14 16

Har mange problemer med synet 2 2 2

Lider ofte af stærk træthed 13 21 17

Lider af dårlige nerver 3 5 4

Lider ofte af angstanfald 2 5 4

Er næsten altid i dårligt humør 2 2 2

Har ingen af de nævnte helbredsproblemer2 48 44 46

Synes selv helbredet er godt/virkelig godt 82 78 80

Har gode tænder3 47 44 46

Pct.grundlag 4 2.492 2.489 4.981

1. Har nedsat hørelse i en sådan grad, at man har vanskeligt ved at følge med i en samtale, når flere er samlede.

2. Har hverken problemer af varig karakter med førligheden eller helbredet i øvrigt eller problemer med at gå en tur i på 15 min. i

nogenlunde rask tempo eller at gå op ad en trappe uden besvær eller store problemer med synet eller vanskeligheder med hørelsen

eller træthedsproblemer eller dårlige nerver eller angstanfald eller dårligt humør.

3. Egne tænder med få huller eller plomberinger.

4. Kan variere en anelse, da antal uoplyste besvarelser ikke er det samme på alle spørgsmål.

151

More magazines by this user
Similar magazines