Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 9.2

Forskellige mål for helbredstilstand. Procentandele særskilt for alder. 2000.

af de ældste, der har dette problem. At lide af stærk træthed kan være

forårsaget af fysisk sygdom og sygelighed, det kan skyldes et stressende

arbejds- eller familieliv, men det kan også hænge sammen med

psykisk velbefindende i al almindelighed. Vi kender ikke begrundelserne

for, at folk svarer, som de gør, men fysiske skavanker er i hvert

fald ikke eneste årsag. Dårlige nerver, angstanfald eller dårligt humør

kan heller ikke bruges som forklaring, idet der både blandt de unge

og blandt de gamle er relativt få, der har disse problemer.

At alderen sætter sine spor kommer frem for alt til udtryk i tændernes

(eller mangel på samme) tilstand. Andelen med gode tænder falder

med stormskridt fra 20-års-alderen til 80-års alderen. Her skal dog

tilføjes, at noget af forskellen mellem de unges og gamles tandstatus

også må tilskrives, at de yngre aldersgrupper – modsat de ældre

aldersgrupper – har nydt godt af den offentlige børne- og ungdomstandpleje.

Så selv om alle aldersgrupper i løbet af det sidste kvarte

154

Alder

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80+ år

Har problemer af varig karakter med

førligheden eller helbredet i øvrigt

26 27 33 41 48 55 66

Kan ikke gå op ad en trappe

helt uden besvær

8 8 11 18 26 42 65

Kan ikke uden besvær gå en tur på

15 minutter i nogenlunde rask tempo

4 5 7 15 24 42 64

Har nedsat hørelse1 6 7 9 16 25 35 61

Har mange problemer med synet 0 0 1 2 2 4 17

Lider ofte af stærk træthed 14 14 16 20 14 23 30

Lider af dårlige nerver 2 2 4 5 5 7 4

Lider ofte af angstanfald 2 2 3 4 5 5 4

Er næsten altid i dårligt humør 1 1 3 2 3 5 5

Har ingen af de nævnte

helbredsproblemer

59 59 51 42 36 23 8

2

Synes selv helbredet er 94 92 84 75 69 59 56

godt/virkelig godt

Har gode tænder 3 80 59 46 36 29 17 13

Pct.grundlag 780 969 994 960 599 449 227

NOGLE HELBREDSASPEKTER