Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Rapportens kapitler er disponeret således, at kapitel 2 kort beskriver

levekårsundersøgelsernes baggrund, redegør for de centrale begreber

levevilkår og levekår og skitserer nogle væsentlige træk i samfundsudviklingen

siden 1976. Kapitel 3 redegør for, hvorledes undersøgelsens

population er afgrænset, stikprøven udtrukket og de problemer,

der er forbundet med, at det i 2000 kun lykkedes at gennemføre

interview med 66 pct. af de udtrukne personer.

Kapitlerne 4-13 gennemgår udviklingen inden for en række levekårsområder,

og i kapitel 14 foretages en sammenfattende beskrivelse af

danskernes levekår, herunder en belysning af sammenhængen mellem

meget svært belastende levekår og dødelighed.

Kapitel 15 præsenterer et af de nye temaer, som blev inddraget i levekårsundersøgelsen

i 2000, nemlig levekårsmæssige aspekter af den

såkaldte globalisering, og i kapitel 16 belyses befolkningens egen vurdering

af udviklingen i leveforholdene i Danmark, udviklingen i

deres egen levestandard og holdningen til størrrelsen af en række

overførselsindkomster. Rapportens afsluttende kapitel 17 belyser den

sociale mobilitet i Danmark fra 1976 til 2000.

Undersøgelsens resultater

Udviklingen i levekårene er belyst ved sammenligninger af respondenternes

situation på forskellige tidspunkter. I 1976 blev en stikprøve

af den 20-69-årige befolkning interviewet, i 1986 blev samme nu

30-79-årige stikprøve interviewet og i 2000 blev de nu 44-93-årige

samt en ny stikprøve af 20-43-årige interviewet. Ved tværsnitsopgørelser

baseret på oplysninger fra både 1976, 1986 og 2000 er det således

muligt at belyse forholdene for respondenter i alderen 30-69 år;

ved tværsnitsopgørelser baseret på oplysninger fra 1976 og 2000 er

det muligt at belyse forholdene for respondenter i alderen 20-69 år

og ved tværsnitsopgørelser baseret på oplysninger i 1986 og 2000 er

det muligt at belyse forholdene for respondenter i alderen 30-79 år.

Endelig er der i nogle kapitler foretaget længdesnitsanalyser, hvor

man kan følge de samme respondenter fra 1976 (den gang 20-69 år)

over 1986 (nu 30-79 år) til 2000 (nu 44-93 år).

SAMMENFATNING

11

More magazines by this user
Similar magazines