Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Ændringer i den sociale struktur

I lighed med de tidligere levekårsundersøgelser er placeringen i socialgrupper

også i denne undersøgelse anvendt ved beskrivelsen af den

sociale struktur. De væsentligste udviklingstræk siden 1976 er væksten

i de “øverste” socialgrupper I og II (topfunktionærer og højere funktionærer,

store og større selvstændigt erhvervsdrivende) og reduktionen

i socialgruppe III (mindre selvstændige i landbrug og byerhverv

samt mellemfunktionærer) og socialgruppe V (ikke-faglærte arbejdere).

Bag disse bevægelser ligger især forskydningen mellem selvstændigt

erhvervsdrivende og ansatte. Væksten i socialgrupperne I og II skyldes

udelukkende væksten i funktionærgrupperne, mens andelen af store

og større selvstændige er konstant i hele perioden. Reduktionen af

socialgruppe III skyldes udelukkende, at kategorien mindre selvstændige

er i tilbagegang, mens andelen af mellemfuntionærer i hele

perioden er ret konstant. Reduktionen af socialgruppe V skyldes primært

den mindre andel privatansatte ikke-faglærte arbejdere.

Stabilitet i familietyperne

Trods ændringer i samlivsformer, skilsmissefrekvens og familiestørrelse

er der siden 1976 ikke sket de store ændringer i det størrelsesmæssige

forhold mellem de forskellige familietyper. I den 30-69-årige

befolkning er andelen af parfamilier med børn i 2000 43 pct. mod

48 pct. i 1976, hvilket har medført en beskeden vækst i de øvrige

familietyper, der opereres med i denne undersøgelse, dvs. par uden børn,

enlige uden børn samt enlige med børn. Inden for parfamilierne kan

der konstateres en stigende tendens til at fravælge det formelle ægteskab.

Hvor 4 pct. af parrene i parfamilierne i 1976 ikke var gift, var

den tilsvarende andel i 1986 9 pct. og i 2000 12 pct. Men langt de

fleste vælger altså stadig det formelle ægteskab som juridisk ramme

for parforholdet. Stabiliteten i samlivsformerne kan også udtrykkes

ved den andel af respondenter, som på alle tre undersøgelsestidspunkter

har levet i et parhold. For generationerne født 1931-1940

og 1941-1950 gælder det 7 ud af 10. På grund af tidsintervallerne

mellem undersøgelserne kan vi dog ikke være sikre på, at det for alle

drejer sig om det samme parforhold.

Beskæftigelsesforholdene

Den store ændring i den 30-69-årige befolknings beskæftigelsesgrad

skete fra 1976 til 1986, hvor mændenes beskæftigelsesgrad faldt fra

87 pct. til 80 pct., og kvinders beskæftigelsesgrad steg fra 55 pct. til

16

SAMMENFATNING

More magazines by this user
Similar magazines