Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 10.1

Nogle arbejdsrelaterede forhold hos de 30-69-årige erhvervsmæssigt beskæftigede i 1976, 1986

og 2000. De største undergrupper plus en enkelt lille gruppe. Procentandele.

Undergrupper blandt Medlem af en Arbejdsløsheds- Arbejdsløs inden

erhvervsmæssigt fagforening forsikret 1 for de sidste 5 år

beskæftigede

Hvad angår andelen af lønmodtagere, der er arbejdsløshedsforsikrede,

er der sket en radikal udvikling. Næsten alle, der er lønmodtagere,

er i 2000 arbejdsløshedsforsikrede. 90 pct. mænd og 95 pct. kvinder

er i 2000 arbejdsløshedsforsikrede, og udviklingen siden 1976 har

170

1976 1986 2000 1976 1986 2000 1976 1986 2000

Alle mandlige 62 71 80 72 79 90 15 17 17

erhvervsmæssigt

beskæftigede

heraf:

Ikke-faglærte arbejdere,

privat ansatte

88 90 91 88 92 94 34 38 30

Faglærte arbejdere,

privat ansatte

89 95 95 91 96 97 27 32 34

Mindre selvstændige

i landbrug

6 14 10 • • • 2 3 0

Mindre selvstændige

i byerhverv

8 21 40 • • • 8 9 14

Top-funktionær,

offentligt ansatte

83 90 91 66 66 73 9 9 7

Alle kvindelige 51 77 87 50 79 95 8 16 18

erhvervsmæssigt

beskæftigede

heraf:

Ikke-faglærte arbejdere,

privat ansatte

47 76 93 47 76 95 20 29 35

Ikke-faglærte arbejdere,

offentligt ansatte

64 77 93 55 73 95 7 22 28

Underordnede funktionærer,

privat ansatte

42 82 81 42 84 94 5 20 21

Underordnede funktionærer,

offentligt ansatte

75 89 93 61 85 97 4 14 12

Højere funktionærer,

offentligt ansatte

82 94 99 42 62 96 2 16 11

1. Kun lønmodtagere.

FAGLIG ORGANISERING, ARBEJDSLØSHED OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines