Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 10.3

De 20-69-årige erhvervsmæssigt beskæftigede fordelt efter, om de i 2000 er bekymrede for at

blive afskediget. Procent.

Køn

om, hvor hurtigt man mener at kunne finde et nyt arbejde. De, der

er bekymrede for at blive afskediget, er ikke de ældre, der har den

højeste arbejdsløshedsrisiko, men de 40-49-årige, og vi finder især

de bekymrede blandt enlige forsørgere. Forsørgerforpligtigelser må

således antages at spille en ikke ubetydelig rolle i relation til bekymringer

for at blive afskediget. Socialgruppetilhørsforholdet spiller

174

Ja Nej Ved ikke Pct. grundlag

Mand 5 93 2 1.686

Kvinde 7 91 2 1.398

Alder

20-29 år 4 94 2 460

30-39 år 6 92 2 840

40-49 år 8 91 1 868

50-59 år 6 92 2 757

60-69 år 1 98 1 159

Familietype

Enlige uden børn 8 90 2 489

Enlige med børn 12 88 1 112

Par/saml. uden børn 5 93 2 982

Par/saml. med børn 5 93 2 1.501

Modersmål

Dansk 6 92 2 3.016

Ikke-dansk 6 88 6 68

Hovedbeskæftigelse

Lønmodtager 7 92 1 2.763

Selvstændig 1 96 3 321

Socialgruppe

I 4 95 1 283

II 4 95 1 505

III 4 94 1 492

IV 7 92 2 1.218

V 10 88 2 539

Alle 20-69-årige beskæftigede 6 92 2 3.084

FAGLIG ORGANISERING, ARBEJDSLØSHED OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines