Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 10.4

Udbredte gener i arbejdet hos de 30-69-årige erhvervsmæssigt beskæftigede i 1976, 1986 og

2000. De største undergrupper plus en enkelt lille gruppe. Procentandele.

Undergrupper blandt Ugentlig arbejdstid Fysisk krævende

erhvervsmæssigt på 60 timer arbejde

beskæftigede

176

1976 1986 2000 1976 1986 2000

Mænd 21 15 8 29 22 27

heraf:

Ikke-faglærte arbejdere,

privat ansatte

6 4 7 39 33 47

Faglærte arbejdere,

privat ansatte

2 1 2 39 40 55

Mindre selvstændige

i landbrug

83 58 41 45 42 52

Mindre selvstændige

i byerhverv

53 42 27 42 29 40

Top-funktionærer,

offentligt ansatte

18 16 9 9 8 6

Kvinder 4 4 2 29 23 26

heraf:

Ikke-faglærte arbejdere,

privat ansatte

2 2 0 33 35 55

Ikke-faglærte arbejdere,

offentligt ansatte

- 2 1 39 31 58

Underordnede funktionærer,

privat ansatte

- 2 0 15 9 7

Underordnede funktionærer,

Offentligt ansatte

- 1 0 31 31 32

Højere funktionærer,

offentligt ansatte

4 2 1 10 15 19

Fortsættes næste side >

FAGLIG ORGANISERING, ARBEJDSLØSHED OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines