Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

fra 1986 til 2000 fra 42 pct. til 52 pct. Ikke-faglærte og faglærte

mænd i den private sektor ligger ligesom mindre selvstændige mænd

i landbruget meget højt i 2000, og de har oplevet en kraftig stigning

fra 1986 til 2000. Blandt kvinder er det ikke-faglærte arbejdere i

både den private og offentlige sektor, som i 2000 har de højeste

andele med fysisk krævende arbejde på henholdsvis 55 pct. og 58

pct. Den eneste gruppe blandt kvinder, der fra 1986 til 2000 har fået

reduceret deres andel med fysisk krævende arbejde, er privatansatte

underordnede funktionærer, som i forvejen lå på et lavt niveau

sammenlignet med de øvrige grupper. 6

Psykisk anstrengende arbejde

Andelen af mænd med psykisk anstrengende arbejde er stort set den

samme i 1976 og 2000, mens andelen for kvinder er vokset en del

over perioden fra 1976 til 2000.

Blandt mænd oplevede alle de undersøgte grupper undtagen én et

fald i andelen med psykisk anstrengende arbejde fra 1976 til 1986,

og fra 1986 til 2000 har andelene enten været nogenlunde konstante

eller er faldet lidt. Undtagelsen er privatansatte ikke-faglærte arbejdere,

hvor andelen har været stigende fra 1986 til 2000. Blandt

kvinder har der været modsatrettede tendenser. Fra 1976 til 1986

faldt andelen med psykisk anstrengende arbejde svagt for ikke-faglærte

arbejdere i både den offentlige og private sektor, mens andelen

steg for så vel underordnede som overordnede funktionærer inden

for den offentlige sektor. Fra 1986 til 2000 har der været en svag

stigning i andelen med psykisk anstrengende arbejde blandt ikkefaglærte

arbejdere og privatansatte underordnede funktionærer, en

forholdsvis stor stigning for offentligt ansatte underordnede funk-

6. Andelen, der rapporterer om fysisk krævende arbejde ligger betydeligt højere i levekårsundersøgelsen

end i Arbejdsmiljøinstituttets (1997) undersøgelse af de 18-59-åriges

arbejdsmiljøforhold, og de konstaterer, at andelen, der sjældent eller aldrig er udsat for

fysisk anstrengende arbejde, var den samme i 1990 og 1995. Levekårsundersøgelsen

viser, at andelen med fysisk krævende arbejde har været moderat stigende fra 1986 til

2000. Bortset fra eventuelle forskelle på grund af populationernes forskellige alderssammensætning

må forskellen i niveauet for andelen med fysisk krævende arbejde

primært tilskrives det forhold, at Arbejdsmiljøinstituttet har registreret dem med

“meget fysisk anstrengende” arbejde, mens levekårsundersøgelsen ikke har foretaget

en tilsvarende graduering.

182

FAGLIG ORGANISERING, ARBEJDSLØSHED OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines