Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Andelen af både mænd og kvinder, der ofte er udsat for risiko for

arbejdsskader eller -ulykker har været svagt stigende fra 1986 til 2000.

I 2000 oplyser 17 pct. mænd og 13 pct. kvinder, at de ofte er udsat

for risiko for arbejdsskader eller -ulykker.

Den faktiske risiko for arbejdsulykker er ikke belyst i levekårsundersøgelsen,

men her viser Arbejdsmiljøinstituttets undersøgelse af de

18-59-årige, at andelen af lønmodtagere, der havde været udsat for en

arbejdsulykke var på 5 pct. – henholdsvis 6,9 pct. for mænd og 3 pct.

for kvinder. Ifølge European Foundations undersøgelse af 15-årige og

derover var andelen i 2000 på 3,6 pct. for alle.

Andelen af både mænd og kvinder, der skal bære eller løfte byrder,

er steget betydeligt. For mænds vedkommende er der tale en stigning

fra 14 pct. i 1986 til 26 pct. i 2000 og for kvinders vedkommende en

stigning fra 15 pct. til 25 pct. Blandt mænd er det både ikke-faglærte

og faglærte privatansatte arbejdere og mindre selvstændige i landbrug

og i byerhverv, der i særlig grad har byrder, som skal bæres eller

løftes. Blandt kvinder er det især ikke-faglærte arbejdere i både den

private og i den offentlige sektor, der i særlig grad har byrder, som

skal bæres eller løftes.

For både mænd og kvinder er andelen, der er udsat for støj, så man

må hæve stemmen for at tale sammen, fordoblet fra 1986 til 2000.

Her er der imidlertid meget store forskelle mellem de forskellige

beskæftigelsesgrupper. Hos mænd topper privatansatte ikke-faglærte

arbejdere med 30 pct., mens mindre selvstændige i landbruget – og

som på det eneste arbejdsmiljøområde i 2000 – ligger med den

laveste andel på 5 pct. Hos kvinder er det bemærkelsesværdigt, at

ikke-faglærte arbejdere i den offentlige sektor har oplevet en seksdobling

fra 5 pct. i 1986 til 30 pct. i 2000. Også kvindelige højere

funktionærer inden for den offentlige sektor har haft et bemærkelsesværdigt

spring fra 9 pct. i 1986 til 25 pct. i 2000. 9

9. Arbejdsmiljøinstituttet fandt i 1995 for de 18-59-årige, at andelen af mænd og

kvinder, der var udsat for støj, var på 19 pct. og 18 pct., og havde udvist en lille stigning

fra 1990 til 1995. European Foundation fandt for 15-årige og derover i 2000,

at 3,4 pct. var udsat for høj støj i hele arbejdstiden, mens 7,3 pct. var udsat for støj

næsten hele tiden eller omkring trefjerdedele af arbejdstiden. 6,8 pct. var udsat for

støj i ca. halvdelen af arbejdstiden.

186

FAGLIG ORGANISERING, ARBEJDSLØSHED OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines