Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Andelen af kvinder, der er udsat for træk, har været konstant på 11 pct.

både i 1986 og i 2000, mens andelen hos mænd er forøget svagt fra

11 pct. til 14 pct. Den eneste gruppe blandt mænd, der har haft en

nedgang i andelen med trækgener, er top-funktionærer i den offentlige

sektor. Blandt kvinder er der to grupper, som har oplevet en stigning

i andelen med træk fra 1986 til 2000: Ikke-faglærte arbejdere

og højere funktionærer i den offentlige sektor. 10

Andelen, der er udsat for støv, har været stigende både for mænd og

kvinder. Blandt mænd er andelen næsten fordoblet fra 1986 til 2000,

mens stigningen var noget mindre for kvinder. Blandt mænd er det

kun top-funktionærer, der stort set er fritaget for støvgener, mens

det blandt kvinder er højere funktionærer i den offentlige sektor, der

har den laveste andel med støvgener.

Et samlet mål for arbejdsmiljøet

Tabel 10.7 viser andelene, der var dårligt stillet, godt stillet og øvrige

(middel) i forhold til det samlede mål for arbejdsmiljøet. 11 Fra 1976

til 2000 er andelen med dårlige arbejdsmiljøforhold steget fra 67 pct.

til 80 pct. Mens kvinder i 1976 havde en noget lavere andel end

mænd med dårlige arbejdsmiljøforhold, er der stort set tale om ligestilling

med hensyn til dårlige arbejdsmiljøforhold i 2000. Andelen

med gode arbejdsmiljøforhold har både i 1976, 1986 og 2000 været

lav, og den er især faldet for kvinder fra 1976 til 2000. Der er ikke

markante forskelle mellem aldersgrupperne, men der er en tendens

til, at de 60-69-årige, der bliver på arbejdsmarkedet og altså ikke går

på efterløn, er noget bedre stillet end de øvrige aldersgrupper. Dette

var særligt markant i 1986, og det var da også i den første periode af

efterlønsordningens levetid, at det især var de arbejdsmiljømæssigt

dårligst stillede, der gik på efterløn. Siden er efterlønsordningen

blevet benyttet af alle grupper på arbejdsmarkedet, selvom det stadig

er arbejdere der dominerer.

10. I Arbejdsmiljøinstituttets undersøgelse rapporterer 13 pct. mænd og 4,6 pct. kvinder

i 1995 at være udsat for træk.

11. Det samlede mål for arbejdsmiljø er defineret ved, at en erhvervsmæssigt beskæftiget

person er dårligt stillet i forhold til enten fysisk krævende arbejde, eller psykisk

anstrengende arbejde, eller ensformigt arbejde eller ofte udsat for risiko for arbejdsskader

eller arbejdsulykker (se i øvrigt kapitel 14 for en detaljeret definition).

FAGLIG ORGANISERING, ARBEJDSLØSHED OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

187

More magazines by this user
Similar magazines