Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Mens der ikke var de store forskelle mellem socialgrupperne i 1976

med hensyn til andele med dårlige arbejdsmiljøforhold, så har dette

billede ændret sig betydeligt fra 1976 til 2000. Især har socialgruppe

V været udsat for en relativ større forværring i arbejdsmiljøforholdene

end de øvrige socialgrupper – dog godt fulgt af socialgrupperne II

og IV. Mens selvstændige i 1976 havde en større andel med dårlige

arbejdsmiljøforhold end lønmodtagere, er dette billede vendt i 2000,

hvor en større andel af lønmodtagerne end af de selvstændige har

dårlige arbejdsmiljøforhold.

Arbejdsmiljøet og helbredstilstanden

Tabel 10.8 viser, hvilke andele af de erhvervsaktive 30-69-årige med

hhv. dårlige, gennemsnitlige og gode arbejdsmiljøforhold, der havde

et godt helbred. Vi ved ikke, om det er dårligt arbejdsmiljø, som

påvirker helbredstilstanden, eller om helbredstilstanden påvirker

oplevelsen af arbejdsmiljøforholdene, men der er en entydig relation

mellem helbredstilstand og opfattelsen af arbejdsmiljøforholdene.

Dem, der er godt stillet arbejdsmiljømæssigt, har også den bedste helbredstilstand,

og dem, der er dårligt stillet arbejdsmiljømæssigt, har

den dårligste helbredstilstand. Der er kun én afvigelse fra mønstret,

idet “øvrige” i 1986 har en relativt bedre helbredstilstand end dem,

der er godt stillet arbejdsmiljømæssigt – men forskellen er ikke stor.

Ifølge European Foundations (2001) undersøgelse fra 2000 fremgår det,

at hovedparten (62,8 pct.) af danske lønmodtagere på 15 år og derover

mener, at deres arbejde påvirker deres helbredstilstand. 23,1 pct. mener

direkte, at deres helbred eller sikkerhed er sat på spil på grund af deres

arbejde. I den modsatte grøft er der en lille del af lønmodtagerne på 1,7

pct., som spontant udtaler, at arbejdet forbedrer deres helbredstilstand.

European Foundation har også spurgt til fravær på grund af arbejdsulykker,

arbejdsbetingede helbredsproblemer og helbredsproblemer

i øvrigt. 6,5 pct. rapporterer, at de har fravær fra arbejdet på grund

af arbejdsulykker. 9,1 pct. rapporterer om fravær på grund af arbejdsrelaterede

helbredsproblemer, og 52,2 pct. har fravær på grund af

andre helbredsproblemer.

På trods af de relativt omfattende arbejdsrelaterede helbredsproblemer

og fravær fra arbejdet er det en overvældende majoritet af de danske

FAGLIG ORGANISERING, ARBEJDSLØSHED OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

189

More magazines by this user
Similar magazines