Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Enlige forsørgere oplevede den relativt største forværring i arbejdsmiljøforholdene

fra 1976 til 1986. Selvstændige og lønmodtagere

var i 1986 ligestillet med hensyn til andelene med dårlige arbejdsmiljøforhold.

Socialgruppe I havde den samme andel med dårlige

arbejdsmiljøforhold, mens socialgruppe V fik reduceret deres andel

en smule. I de øvrige socialgrupper var der tale om en mindre stigning.

Tabel 10.10 viser udviklingen fra 1986 til 2000 i andelene med dårlige

og gode arbejdsmiljøforhold blandt beskæftigede født i perioden

1931-1956. Mænds andel med dårlige arbejdsmiljøforhold var stort

set den samme i 1986 og i 2000, mens kvinders andel voksede til at

være på linie med mænds. Det var alene generationen født 1951-1956,

der oplevede forværringer i arbejdsmiljøforholdene fra 1986 til 2000.

Tendensen fra perioden 1976 til 1986 til at enlige forsørgere relativt

set havde oplevet den største forværring i arbejdsmiljøforholdene

fortsatte i perioden fra 1986 til 2000. Næsten 90 pct. af de enlige

forsørgere rapporterede i 2000 om dårlige arbejdsmiljøforhold. I

2000 har selvstændige relativt set opnået bedre forhold end lønmodtagerne,

og der er sket en betydelig forrykning i andelene med

dårlige arbejdsmiljøforhold mellem socialgrupperne. Mens socialgruppe

I oplevede en mindre nedgang i andelen med dårlige arbejdsmiljøforhold,

så oplevede socialgruppe V en betydelig stigning fra

68 pct. i 1986 til 85 pct. i 2000.

Tabel 10.11 viser andelene med dårlige og gode arbejdsmiljøforhold

i det lange forløb fra 1976 til 2000 blandt beskæftigede født i perioden

1931-1956. Mænds andel med dårlige arbejdsmiljøforhold var

stort set den samme i 1976 og 2000, mens kvinder oplevede en betydelig

forværring og var ligestillet med mænd i 2000. Mens generationen

født 1931-1940 havde den samme andel med dårlige arbejdsmiljøforhold

i 1976 og 2000, så oplevede især generationen født

1951-1956 en stigning i andelen med dårlige arbejdsmiljøforhold.

Der er sket en forskydning mellem selvstændiges og lønmodtageres

andele med dårlige arbejdsmiljøforhold. Mens selvstændige i 1976

havde en noget større andel med dårlige arbejdsmiljøforhold end

lønmodtagerne, er billedet det omvendte i 2000. Dette samme gælder

for socialgruppernes vedkommende. Mens andelene med dårlige

arbejdsmiljøforhold viste ubetydelige udsving mellem socialgrupperne

i 1976, var andelene med dårlige arbejdsmiljøforhold stigende

fra socialgruppe I til socialgruppe V i 2000.

194

FAGLIG ORGANISERING, ARBEJDSLØSHED OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines