Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Der er en betydelig kønsforskel, idet “kun” 39 pct. af kvinderne havde

dårlige arbejdsmiljøforhold alle tre år, mens 57 pct. af mændene

havde dårlige arbejdsmiljøforhold alle tre år. Der skal naturligvis her

tages højde for, at der i 1976 var væsentligt færre kvinder end mænd,

som var erhvervsmæssigt beskæftigede.

Der er ingen markante forskelle mellem de forskellige familietyper.

Enlige forsørgere havde den største andel på 55 pct. med dårlige

arbejdsmiljøforhold alle tre år, mens enlige uden hjemmeboende

børn havde den mindste andel på 48 pct.

Der er ingen markante forskelle mellem generationerne. Den bedst

stillede generation var den, der blev født 1931-1940, hvor 44 pct.

havde dårlige arbejdsmiljøforhold alle tre år, mens den dårligst stillede

generation var den, der blev født 1941-1950, og hvor 53 pct. havde

dårlige arbejdsmiljøforhold alle tre år.

Der er stort set ingen forskel mellem socialgrupperne på andelen

med dårlige arbejdsmiljøforhold alle tre år. Andelen er en anelse

højere i socialgruppe III og V, end den er i de øvrige socialgrupper:

Henholdsvis 53 pct. og 52 pct.

De, der hverken i 1976, 1986 eller 2000

havde dårlige arbejdsmiljøforhold

Der findes ikke én eneste lønmodtager eller selvstændig ud af de 919

personer, som var erhvervsmæssigt beskæftiget i både 1976, 1986 og

2000, som har haft gode arbejdsmiljøforhold i alle tre spørgerunder.

Det vil sige, at alle lønmodtagere og selvstændige i perioder af deres

arbejdsliv vil opleve, at deres samlede arbejdsmiljøforhold er dårlige,

og som det fremgik tidligere, så er det halvdelen af arbejdsstyrken,

der i alle tre spørgerunder havde dårlige arbejdsmiljøforhold.

Afgang fra arbejdsstyrken til

førtidspension og efterløn

Vi har undersøgt, om der fra 1976 til 2000 forekommer en overrepræsentation

af dem, der i 1976 havde dårlige arbejdsmiljøforhold, i forhold

til dem, der er gået på førtidspension og efterløn i perioden fra

1976 til 2000. Blandt dem, der går på efterløn, er der i 2000 ingen

FAGLIG ORGANISERING, ARBEJDSLØSHED OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

197

More magazines by this user
Similar magazines