Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

forskelle der kan være mellem forskellige befolkningsgrupper. Der er

dog stadig grupper, der i højere grad end andre har boliger, der ikke

opfylder minimumskravene eller lever op til moderne boligstandard.

Det gælder de yngste (de 20-29-årige) og de ældste (80 år og ældre)

samt enlige uden børn. Geografisk er der også stadig en overrepræsentation

af boliger, der ikke opfylder minimumskravene eller kravene

til moderne boligstandard, i hovedstaden. For de fleste 20-29-årige

er der næppe tale om andet end en forbigående tilstand. Mange er

nyetablerede i egen bolig og under uddannelse og vælger sikkert en

billig bolig i bevidstheden om, at det er en midlertidig løsning på vej

mod en mere etableret tilværelse. Helt så markant som forbedringen

af boligfaciliteterne har forbedringen af byggekvaliteten eller vedligeholdelsen

af boligerne ikke været, idet 6 pct. af respondenterne

oplyser at være plaget af fugt, træk eller kulde i boligen. Det er igen

de 20-29-årige, som hyppigere end andre aldersgrupper oplyser at bo

i en sådan bolig. Men også 13 pct. af enlige forsørgere med børn bor

i en bolig med mindst én af disse gener, og 8 pct. i socialgruppe V

mod 4 pct. i socialgruppe I er plaget af fugt, træk eller kulde i

boligen. På et enkelt område er de sociale forskelle stadig markante:

79 pct. i socialgruppe I ejer deres bolig mod 56 pct. i socialgruppe V.

De sociale relationer

De sociale bånd til såvel familie som venner er stærke. Det gælder

både, når man ser på andelen, som har forskellige familiemedlemmer

og venner, og når man ser på kontakthyppigheden med familie og

venner. Næsten alle har disse kontakter over det meste af livsforløbet.

Dog er andelen af 70-79-årige med familie og venner mindre end

for de yngre aldersklasser og mindskes yderligere, når man har passeret

de 80 år. Det betyder, at der blandt respondenter, der har passeret

de 70 år, er en større andel, der ofte er uønsket alene eller ikke

har venner, de kan tale med om personlige problemer, end blandt de

yngre respondenter. Ser man på aldersgruppen 30-69-årige, som har

venner at tale med om personlige problemer, gjaldt dette for 81 pct.

i 1976 og for 88 pct. i såvel 1986 som 2000. I samme aldersgruppe

var 5 pct. uønsket alene i 1976, mens det samme gjaldt for 4 pct. i

både 1986 og 2000.

Helbredet

Den entydige tendens til bedre helbred, som kunne konstateres i 1986

sammenlignet med 1976, kan ikke genfindes, når situationen i 2000

SAMMENFATNING

19

More magazines by this user
Similar magazines