Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

I det lange forløb på et kvart århundrede fra 1976 til 2000 peger

levekårsundersøgelsen på, at selvom beskæftigelsesstrukturen og produktionsforholdene

på mange områder har forandret sig (se kapitel

4), så er der samlet set ikke sket nogen forbedringer af lønmodtagernes

arbejdsmiljøforhold. Det kan imidlertid ikke ud fra levekårsundersøgelsen

påvises hvilke faktorer, der har haft indflydelse på de

erhvervsmæssigt beskæftigedes arbejdsmiljøforhold. Hvorvidt det er

nye typer af jobs (fx IT-jobs) og forskydninger i erhvervsstrukturen,

der har bidraget til forværringer eller forbedringer i arbejdsmiljøforholdene,

kan undersøgelsen ikke sige noget om. Vi har alene

opgjort de samlede forskydninger i arbejdsmiljøforholdene på de

arbejdsmiljøfaktorer, som vi har undersøgt, og altså ikke hvorledes

forskydninger i erhvervsstrukturen har bidraget til den ene eller

anden type udvikling i arbejdsmiljøforholdene.

Endvidere skal man være opmærksom på, at den subjektive oplevelse

af arbejdsmiljøet kan have ændret sig. Tolerancegrænsen for, hvad

der opleves som dårligt arbejdsmiljø, kan flytte sig fra den ene generation

til den næste.

Ufaglært arbejde synes imidlertid fortsat at indebære både relativt

set dårligere arbejdsmiljøforhold og større helbredsrisici. Sammenhængen

mellem helbred og arbejdsmiljø er langt stærkere for socialgruppe

V end for de øvrige socialgrupper. I socialgruppe V var det i

2000 64 pct. med dårlige arbejdsmiljøforhold, som havde et godt

helbred, mens 88 pct. med middelgode og 100 pct. med gode

arbejdsmiljøforhold havde et godt helbred. Det skal imidlertid

bemærkes, at helbredstilstanden for de erhvervsmæssigt beskæftigede

generelt er blevet bedre fra 1976 til 2000. Mens 62 pct. af alle

erhvervsmæssigt beskæftigede i 1976 rapporterede om et godt helbred

var denne andel i 2000 steget til 70 pct. Og relativt set havde

helbredstilstanden for de erhvervsmæssigt beskæftigede i socialgruppe

V forbedret sig mest. 52 pct. rapporterede i 1976 om en god helbredstilstand,

mens 67 pct. i 2000 rapporterede om en god helbredstilstand.

Derimod var forskellen i andelene med godt helbred

i forhold til, om de havde et godt eller dårligt arbejdsmiljø blevet

uddybet fra 1976 til 2000 i socialgruppe V.

FAGLIG ORGANISERING, ARBEJDSLØSHED OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

199

More magazines by this user
Similar magazines