Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 11.2

20-93-årige som i 2000 var medlem af forskellige råd, nævn og bestyrelser.

Selvom det både i 1976, 1986 og 2000 er en lille andel af den danske

befolkning, som er medlem af diverse offentlige råd og nævn, har der

ikke desto mindre været tale om en fordobling i andelen, som deltager

i råd og nævn fra 1976 til 2000: Fra 3 pct. til 6 pct. af befolkningen.

Tidligere var selvstændige især aktive i råd, nævn og bestyrelser,

mens det i 2000 er lønmodtagere, som har den største andel af rådsog

nævnsmedlemmer. Tidligere var det især socialgruppe I, II og III,

som sad tungt på medlemsposterne. Det gør de stadig, men socialgruppe

V er kommet mere med, idet andelen af medlemmer i socialgruppe

V er steget fra 1 pct. i 1976 til 4 pct. i 2000. Mest bemærkelsesværdigt

er ændringen i kønssammensætningen af medlemmerne.

Mens kvinders andel af medlemmer i råd og nævn i 1976 var halvdelen

af mænds, så er kvinders andel i 2000 den dobbelte af mænds.

I 1986 var 2 pct. kvinder medlem af råd og nævn, mens andelen i

2000 er på 8 pct. Der er samtidigt sket en betydelig forandring i medlemmernes

alderssammensætning. I 1976 var den største andel medlemmer

at finde i aldersgruppen 50-59 år, mens de 30-39-åriges andel

i 2000 er den højeste og dobbelt så høj som de 50-59-åriges.

Ovenstående udvikling i medlemmernes sammensætning hænger

utvivlsomt sammen med den type af råd og nævn, som man i dag

kan blive medlem af. Råd og bestyrelser i forhold til børnenes skole

og daginstitution var ikke så udbredt i 1976 som i 2000, og det er

især kvinder, som engagerer sig i disse råd og bestyrelser, og sammensætningen

er også klassemæssigt bredere end i de traditionelle råd,

nævn og bestyrelser. Brugerbestyrelser er generelt ikke domineret af

ressourcestærke grupper, og brugerne udtrykker generelt tilfredshed

med deres repræsentation (Goul Andersen 2000).

208

Procentandele

Kommunalbestyrelse 0,1

Skolebestyrelse, Skolenævn 1,3

Menighedsråd 0,8

Forældrebestyrelse i barns daginstitution 2,7

Kommunalt ældre- eller handicapråd 0,6

Pct.grundlag 4.981

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

More magazines by this user
Similar magazines