Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 11.3

20-93-årige som i 2000 var medlem af forskellige typer af foreninger og organisationer.

teret i foreningssammenhæng. Den største andel af danskerne er kun

medlem af én forening (38 pct.). Kun 3 pct. – og lige mange mænd

og kvinder – er medlem af fire eller flere foreninger. Jo ældre man

bliver (indtil 80 år), jo flere er medlem af en forening, og de ældre er

medlem af flere foreninger end de yngre generationer. Der er dobbelt

så stor en andel i socialgruppe I som i socialgruppe V, som er medlem

af en forening.

Når vi ser på hvem, som er aktive i foreningerne (igen undtaget faglige

organisationer og politiske partier), er der en næsten omvendt

sammenhæng i forhold til medlemssammensætningen. Medlemsaktiviteten

er opdelt i forhold til dem, som deltager i aktiviteter mindst

én gang om måneden, og dem som deltager sjældnere end én gang

om måneden. Ud fra dette kriterium er de yngre mere aktive end de

ældre, og arbejdsløse og uddannelsessøgende er mere aktive end andre.

Og der er næsten ingen forskel i aktivitetsmønstret mellem socialgrupperne.

De faglige organisationer er dem, der har den største andel af medlemmer

i den danske befolkning og tilstrømningen har været stigende

gennem mange år bortset fra de seneste år (se senere i kapitlet). Det

samme kan man ikke sige om de politiske partier.

210

Procentandele

Politisk parti 7

Fagforening; arbejdsgiverorganisation 69

Forening der udfører frivilligt socialt arbejde 14

Idrætsforening 28

Ungdomsorganisation (politisk, religiøs, spejderkorps) 5

Kulturel forening (kunst, sang, musik, teater) 12

Pensionistforening eller klub 11

Menneskerettighedsorganisation og organisation til fremme af international solidaritet 3

Miljøorganisation, Naturbeskyttelse 10

Anden type forening 16

Pct.grundlag 4.981

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

More magazines by this user
Similar magazines