Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

og uddannelsessøgende; dvs. de grupper, der er uden for arbejdsmarkedet.

Der er endvidere betydeligt flere fra socialgruppe I end fra

socialgruppe V, som er medlem af en idrætsforening (henholdsvis 37

pct. og 21 pct.). Der er klart færre førtidspensionister (13 pct.) og især

kontanthjælpsmodtagere (5 pct.), som er medlem af en idrætsforening.

Endelig er etniske minoritetsgrupper i langt mindre grad en danskere

medlem af en idrætsforening (henholdsvis 13 pct. og 26 pct.).

De politiske og religiøse ungdomsorganisationer er ikke kun for ungdommen,

idet der næsten ingen forskelle er på andelen af medlemmer

i de forskellige aldersgrupper. Det er påfaldende, at de politiske

og religiøse ungdomsorganisationer som de eneste typer af organisationer,

der her er medtaget, organiserer en større andel af etniske

minoriteter end af danskere. 3 Der er dog også i denne type organisationer

tale om en skævhed i den sociale rekruttering, idet andelen

af medlemmer fra socialgruppe I er næsten dobbelt så stor som fra

socialgruppe V – og også her er arbejdsløse underrepræsenteret og i

særdeleshed kontanthjælpsmodtagere.

Andelen, som er medlemmer af en kulturel forening, er større jo ældre

man er frem til 69 år, men andelen af medlemmer blandt de 70-93årige

er også relativt høj (ca. 10 pct.). Kvinder udgør en lidt større

andel af medlemsskaren end mænd (henholdsvis 14 pct. og 10 pct.).

Der er ikke nogen væsentlig forskel i andelen af medlemmer mellem

etniske minoriteter og danskere, men der er en særdeles skæv social

rekruttering til kulturelle foreninger, idet andelen af medlemmer i

socialgruppe I ligger på 27 pct., mens den kun er på 6 pct. i socialgruppe

V. Bemærkelsesværdigt er det også, at mens efterlønsmodtagere

generelt er meget aktive i forskellige foreninger, så har de den

næstlaveste andel af medlemmer i kulturelle foreninger (9 pct.). Kontanthjælpsmodtagere

har ligesom i de øvrige foreningssammenhænge

den laveste andel.

Medlemsskaren i pensionistforeninger eller -klubber udgøres selvsagt

primært af folkepensionister, idet 39 pct. af samtlige pensionister er

medlemmer. Der er dog også en stor andel af førtidspensionister, som

er medlemmer, idet 21 pct. af samtlige førtidspensionister er medlem.

3. Det skal dog præciseres, at vi ikke har spurgt om medlemskab af Folkekirken.

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

213

More magazines by this user
Similar magazines