Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

lemmer af de frivillige foreninger. Det gælder i særlig grad for førtidspensionister,

kontanthjælpsmodtagere og etniske minoritetsgrupper.

Faglig organisering

I hele den danske befolkning mellem 20-93 år var 65 pct. medlem af

en fagforening, 4 pct. medlem af en arbejdsgiverforening, brancheorganisation,

landboforening eller lignende og 31 pct. var ikke medlem

af en faglig organisation.

I EU har Danmark den højeste grad af fagforeningsmæssig organisering

efterfulgt Finland og Sverige. Den gennemsnitlige organisationsgrad

i EU-landene er den halve af, hvad den er i Danmark, og

i Sydeuropa er organisationsgraden meget lav. I Spanien er det således

kun ca. 15 pct., der er medlem af en fagforening. Over de sidste tiår

har organisationsgraden generelt været faldende i EU-landene. De

årsager, der har været peget på, er bl.a. faldende beskæftigelse inden

for områder så som fremstillingsvirksomhed, hvor organisationsgraden

traditionelt har været høj, og omvendt vækst i serviceområdet, hvor

organisationsgraden har været lav samt vækst i atypisk beskæftigelse

(European Foundation 2002).

Tabel 11.5 viser andelen af de 30-69-årige, som var medlem af en

faglig organisation i 1976, 1986 og i 2000. Siden 1976 har der været

en konstant stigning i andelen af 30-69-årige danskere, som er medlem

af en faglig organisation. I 1976 var 55 pct. medlem, i 1986 72

pct. og i 2000 80 pct. Andelen af fagligt organiserede i den mest

erhvervsaktive alder, dvs. alderen 30-59 år, er på 85 pct. Der har fra

1976 til 2000 været et fald i andelen af fagligt organiserede blandt

unge mænd (20-29 år), hvilket bl.a. skyldes, at en større andel i denne

aldersgruppe i dag er under uddannelse sammenlignet med 1976.

Andelen af kvinder, som er medlem af en faglig organisation, er mere

end fordoblet fra 1976 til 2000, og også unge kvinder har – i modsætning

til unge mænd – en øget andel, som er medlem af en faglig

organisation. Denne voldsomme stigning i kvinders faglige organisering

er naturligvis sammenhængende med deres stigende erhvervsfrekvenser

i samme periode. Kvinders erhvervsdeltagelse og medlemskab

af faglige organisationer er i dag ikke meget forskellig fra

mænds. Etniske minoritetsgrupper har en lavere organisationsgrad

end danskere: Henholdsvis 55 pct. og 69 pct. for 20-93-årige i 2000.

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

215

More magazines by this user
Similar magazines