Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 11.5

30-69-årige som var fagligt organiseret i 1976, 1986 og 2000. Procentandele. Tværsnit.

Køn og alder

Mænd

216

Pct.grundlag

1976 1986 2000 1976 1986 2000

30-39 år 78 85 85 662 626 492

40-49 år 80 84 85 455 549 495

50-59 år 78 81 84 448 408 502

60-69 år 56 64 70 382 354 313

Mænd i alt 74 80 82 1.947 1.937 1.802

Kvinder

30-39 år 48 82 83 592 641 477

40-49 år 43 75 86 448 520 496

50-59 år 31 60 79 464 400 457

60-69 år 13 29 48 450 434 287

Kvinder i alt 35 64 77 1.954 1.995 1.717

Mænd og kvinder i alt

Socialgruppe

55 72 80 3.901 3.932 3.519

Socialgruppe I 2 87 83 155 206 290

Socialgruppe II 76 84 90 267 413 519

Socialgruppe III 58 74 80 856 726 535

Socialgruppe IV 57 76 82 1.148 1.423 1.238

Socialgruppe V 54 65 77 1.181 1.030 685

I alt

Socialkategori

58 74 82 3.607 3.798 3.267

Store selvstændige 79 81 75 33 52 51

Topfunktionærer 83 90 85 122 154 239

Større selvstændige 65 71 82 48 63 51

Højere funktionærer 79 87 91 219 350 468

Mindre selvstændige i landbrug 80 83 73 188 122 66

Mindre selvstændige i byerhverv 42 59 65 303 237 133

Mellem funktionærer 60 81 88 354 366 336

Husmænd 31 46 33 160 162 18

Underordnede funktionærer 54 77 82 705 1.002 854

Faglærte arbejdere 79 87 85 283 258 366

Ufaglærte arbejdere 54 66 77 1.181 1.029 685

Alle 30-69 -årige 58 74 82 3.607 3.795 3.267

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

More magazines by this user
Similar magazines