Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 11.7

20-93-årige fordelt efter om de i 2000 mente, at fagforeningen set i forhold til for ca. 15 år

siden spiller en mindre, den samme eller en større rolle i forhold til at varetage lønmodtagernes

interesser. Procent.

Køn

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

Mindre Samme Større Ved ikke Pct.grundlag

rolle rolle rolle

Mand 57 17 11 14 2.488

Kvinde 34 15 21 30 2.487

Alder

20-29 år 29 13 22 37 779

30-39 år 52 17 17 14 969

40-49 år 57 17 16 10 994

50-59 år 53 20 13 14 960

60-69 år 43 19 16 22 599

70-79 år 33 13 12 42 449

80-89 år 25 5 11 60 225

Familietype

Enlige uden børn 37 13 14 36 1.290

Enlige med børn 43 13 22 21 152

Par/saml. uden børn 46 17 16 21 1.835

Par/saml. med børn 52 18 17 14 1.698

Modersmål

Dansk 46 16 16 22 4.857

Ikke-dansk 21 6 20 53 117

Hovedbeskæftigelse

Lønmodtager 51 18 17 14 2.774

Socialgruppe

I 63 20 8 9 313

II 58 17 15 10 571

III 50 14 17 18 673

IV 46 16 17 20 1.686

V 37 17 18 28 1.081

Alle 20-93-årige 46 16 16 22 4.975

219

More magazines by this user
Similar magazines