Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

I og kun 9 pct. i socialgruppe V har deltaget i offentlige møder. Kontanthjælpsmodtagere

skiller sig i denne sammenhæng ikke ud, idet

11 pct. har deltaget i offentlige møder.

Andelen af danskerne, som har deltaget i en demonstration, falder med

alderen, men der er ingen forskelle mellem mænds og kvinders, mellem

etniske minoriteters og danskeres eller mellem socialgruppernes deltagelse

i demonstrationer. Enlige mødre er dem, som er mest aktive i

demonstrationer (14 pct.). Andelen af dagpengemodtagere, som har

deltaget i en demonstration, er næsten så høj som gennemsnittet,

mens kontanthjælpsmodtageres andel ligger på gennemsnittet.

Der er dobbelt så mange mænd som kvinder, som har deltaget i en

strejke. Dette må tilskrives, at en betydelig større andel af mænd end

af kvinder er beskæftiget i den private sektor (se kapitel 10), hvor

strejker er hyppigere forekommende end inden for den offentlige

sektor. Der er ikke forskel på andelen af etniske minoriteter og af

danskere, som har deltaget i en strejke. Som den eneste faglige og

politiske aktivitet er der en klar overvægt af personer i socialgruppe

V, som har deltaget i en strejke (17 pct.) sammenlignet med de øvrige

socialgrupper og især socialgruppe I. Dette er der intet underligt i,

idet socialgruppe I består af topfunktionærer, personer i liberale

erhverv og arbejdsgivere, og socialgruppe V består af ufaglærte arbejdere,

som hyppigst er tvunget til at anvende strejkevåbnet for at få

deres interesser til gode set. Strejkeaktiviteten er dog også forholdsvis

udbredt i socialgruppe II og IV med henholdsvis 11 pct.

Der er ingen væsentlige forskelle mellem mænds og kvinders, etniske

minoriteters og danskeres eller ældre og yngres deltagelse i møder i

politiske bevægelser uden for partierne. Der er 6 pct. i socialgruppe I

og 2 pct. i socialgruppe V. Kontanthjælpsmodtageres og førtidspensionisters

deltagelse ligger på 6 pct.

Flere mænd end kvinder har kontaktet en politiker, en embedsmand

eller en forening for at påvirke en sag. Det er de 30-69-årige, som især

anvender denne kanal til at påvirke den politiske proces. Der er ikke

væsentlig forskel mellem etniske minoriteters og danskeres udnyttelse

af denne påvirkningskanal, men der er store forskelle mellem socialgrupperne:

I socialgruppe I er det 29 pct. og i socialgruppe V er det

kun 8 pct., som har kontaktet en politiker, embedsmand eller en for-

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

225

More magazines by this user
Similar magazines