Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 11.9

20-93-årige fordelt efter om de i 2000 var inkluderet eller ekskluderet i forhold til faglige og politiske

aktiviteter. Procent.

Køn

228

Inklusion Middel Eksklusion Pct. grundlag

Mand 2 84 14 2.463

Kvinde 2 82 17 2.466

Alder

20-29 år 1 75 24 771

30-39 år 1 88 10 965

40-49 år 2 89 9 983

50-59 år 3 88 9 946

60-69 år 3 84 13 592

70-79 år 1 74 25 449

80-93 år 0 55 45 223

Familietype

Enlige uden børn 1 75 24 1.278

Enlige med børn 1 83 17 149

Par/saml. uden børn 2 84 15 1.820

Par/saml. med børn 2 89 9 1.682

Modersmål

Dansk 2 83 15 4.843

Ikke-dansk 1 64 35 85

Hovedbeskæftigelse

Lønmodtager 2 89 9 2.758

Selvstændig 1 87 12 336

Arbejdsløs 1 77 22 210

Pensionist 1 68 31 1.050

Efterlønsm. 2 95 3 206

Hjemmearb. 0 76 24 42

Under uddannelse 2 80 19 323

Socialgruppe

I 5 91 4 307

II 4 92 4 569

III 2 88 10 672

IV 1 86 14 1.676

V 2 74 24 1.068

Alle 20-93-årige 2 83 15 4.929

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

More magazines by this user
Similar magazines