Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Litteratur

Andersen, J. (2000)

Borgerne og det lokale styre, i: J. Goul Andersen, L. Torpe & J. Andersen:

Hvad folket magter. Demokrati, magt og afmagt. København:

Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Andersen, J.; Christensen, A-D.; Langberg, K.; Siim, B.

& Torpe, L. (1993)

Medborgerskab – demokrati og politisk deltagelse. Herning: Systime.

Andersen, J. & Torpe, L. (red.) (1994)

Demokrati og politisk kultur. Rids af et demokratisk medborgerskab.

Herning: Systime.

Andersen, J.; Beck, A-M. T.; Kristensen, C. J. & Larsen,

J. E. (2003)

Empowerment i storbyens rum. København: Gyldendal.

Andersen, P. T. (2002)

Det fælles kvindelige til debat. En analyse af profil og strategi i kvindeligt

arbejderforbund, i: A. Borchorst (red.): Kønsmagt under forandring.

København: Hans Reitzels Forlag.

Bang, H. & Sørensen, E. (1999)

Hverdagsmagerne – en udfordring til demokratiet og til samfundsforskningen,

i: J. Goul Andersen, P. M. Christiansen, T. B. Jørgensen,

L. Togeby & S. Vallgårda (red.): Den demokratiske udfordring.

København: Hans Reitzels Forlag.

Beck, U. (1992)

Risk Society. Towards a New Modernity. London: Sage.

Beck, U. (1997a)

Subpolitics. Ecology and the Disintegration of Institutional Power,

I: Organization & Environment, Vol. 10, No. 1: 52-65.

Beck, U. (1997b)

Risiko og frihet. Bergen: Fabbokforlaget.

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

233

More magazines by this user
Similar magazines