Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Goul Andersen, J. (1993)

Politisk deltagelse i 1990 sammenlignet med 1979, i: Andersen, J.;

Christensen, A-D.; Langberg, K.; Siim, B. & Torpe, L. (1993): Medborgerskab

– demokrati og politisk deltagelse. Herning: Systime.

Goul Andersen, J. (1995)

Politik og samfund i forandring. København: Columbus.

Goul Andersen, J. (2000)

Det lille demokrati. Nærdemokratiet i den offentlige sektor, i: J. Goul

Andersen, L. Torpe & J. Andersen: Hvad folket magter. Demokrati,

magt og afmagt. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Goul Andersen, J; Torpe, L. & Andersen, J. (2000)

Indledning: Demokrati, magt og afmagt, i: J. Goul Andersen, L. Torpe

& J. Andersen: Hvad folket magter. Demokrati, magt og afmagt.

København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Goul Andersen, J. & Tobiasen, M. (2001)

Politisk forbrug og politiske forbrugere. Globalisering og politik i hverdagslivet.

Århus: Magtudredningen.

Gundelach, P. & Torpe, L. (1999)

Befolkningens fornemmelser for demokrati: foreninger, politisk engagement

og demokratisk kultur, i: J. Goul Andersen, P. M. Christiansen,

T. B. Jørgensen, L. Togeby & S. Vallgårda (red.): Den demokratiske

udfordring. København: Hans Reitzels Forlag.

Jensen, U. H. (2002)

Unges politiske univers, i: A-D. Christensen & B. Siim (2001): Køn,

demokrati og modernitet. Mod nye politiske identiteter. København:

Hans Reitzels Forlag.

Jæger, M. (1999)

Politisk medborgerskab i senmoderniteten. BA opgave. København:

Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Juul, S. (2002)

Modernitet, velfærd og solidaritet. København: Hans Reitzels Forlag.

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

235

More magazines by this user