Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Jørgensen m.fl. (1993)

Medlemmer og meninger. Rapport over spørgeskemaundersøgelse

blandt medlemmer af LO-forbundene. Carma: Ålborg Universitet.

Kock-Nielsen, I. & Clausen, J. (2002)

Værdierne i det frivillige arbejde, i: P. Gundelach (red.): Danskernes

værdier 1981-1999. København: Hans Reitzels Forlag.

Larsen, J. E. (2000)

Klassebiografi og individual biografi, i: J. E. Larsen, J. Lind & I. H.

Møller (red.): Kontinuitet og forandring – Nye differentierings- og

integrationsformer i samfundet? København: Samfundslitteratur.

Madsen, M. (1997)

Demokrati og individualisering. Udfordringer til det organisationsinterne

demokrati i fagforeninger set i et medlemsperspektiv. Licentiatserien

1997 nr. 5. København: Institut for Statskundskab, Københavns

Universitet.

Phillips, A. (1995)

The Politics of Presence. Oxford: Clarendon Press.

Togeby, L. (1999)

Et demokrati, som omfatter alle, der bor i Danmark? I: J. Goul Andersen,

P. M. Christiansen, T. B. Jørgensen, L. Togeby & S. Vallgårda

(red.): Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels

Forlag.

Togeby, L. (2000)

Kan kvinder også stemme? Om politisk mobilisering af de etniske minoriteters

kvinder, i: P. Kurrild-Klitgaard, L. Bille & T. Bryder (red.):

Valg, vælgere og velfærdsstat. Festskrift til Hans Jørgen Nielsen.

København: Forlaget Politiske Studier.

Torpe, L. (2000)

Foreninger og demokrati, i: J. Goul Andersen, L. Torpe & J. Andersen:

Hvad folket magter. Demokrati, magt og afmagt. København:

Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

236

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

More magazines by this user
Similar magazines