Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Bilag til kapitel 11

Indeks over inklusion og eksklusion i relation til faglige

og politiske aktiviteter

Der er tale om et additivt indeks inden for intervallet 0-28, hvor

respondenterne på hver enkelt af de 28 variabler, som indgår i indekset,

tildeles scoren 1, hvis han/hun er aktiv i forhold til den pågældende

aktivitet, og ellers tildeles scoren 0 (også hvis der er svaret “ved ikke”,

eller der ikke er oplysning om den pågældende aktivitet).

Inklusion er defineret ved, at man har en indeksscore på 14-28, en

middel placering er defineret ved en score på 5-13, og eksklusion er

defineret ved en score på 0-4.

Positiv placering på de enkelte aktivitetsmål opnås ved:

Aktuelt medlemskab af:

1. fagforening, arbejdsgiverforening/brancheorganisation/

landboforening eller lignende

2. et politisk parti – fx en vælgerforening

3. kommunalbestyrelse

4. skolebestyrelse/skolenævn

5. menighedsråd

6. forældrebestyrelse i barns daginstitution

7. kommunalt ældre- eller handicapråd

8. foreninger der udfører frivilligt socialt arbejde (fx Kirkens

Korshær, Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Mødrehjælpen)

9. idrætsforening

10. politiske eller religiøse ungdomsorganisationer, spejderkorps

11. kulturel forening (kunstforening, sangforening, musikforening,

teaterforening

12. pensionistforening eller -klub

13. menneskerettighedsorganisation, organisation til fremme

af international solidaritet

14. miljøorganisation, naturbeskyttelse (fx Greenpeace, Danmarks

Naturfredningsforening)

15. anden forening

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

237

More magazines by this user
Similar magazines