Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

fronteres med miljøforurening, som kan påvirke deres levekår.

Endelig viser danskernes miljøadfærd, om en eventuel bekymring

for miljøet modsvares af en adfærd i dagligdagen, der forsøger at tage

hensyn til miljøet.

Vurderinger af miljørisici

Tabel 12.1 viser svarfordelingerne i forhold til en række spørgsmål,

hvor danskerne er blevet bedt om at vurdere forskellige risici i forhold

til miljøet. For det første spurgte vi, om danskerne mener, at “lokale

miljøkatastrofer er særdeles tænkelige”. Over halvdelen af befolkningen

(54 pct.) mener ikke, at dette er særdeles tænkeligt, mens 37 pct.

mener, at det er særdeles tænkeligt. Der er ingen betydningsfulde

Tabel 12.1

De 20-93-åriges holdning i 2000 til forskellige miljøforhold. Procent.

Mand Kvinde Alle 20-93 årige Pct.grundlag

Enig Uenig Ved Enig Uenig Ved Enig Uenig Ved Mand Kvinde

ikke ikke ikke

Lokale miljøkatastrofer

er særdeles tænkelige

37 57 6 36 51 12 37 54 9 2.484 2.484

Det stigende forbrug

overalt i verden udgør

et miljøproblem

90 7 3 91 3 6 90 5 5 2.486 2.486

Virksomheder, der trods

advarsler forsætter

med at forurene, skal

lukkes, selv om det

koster arbejdspladser

86 10 4 85 8 7 86 9 6 2.484 2.486

De danske miljøregler

er så skrappe, at det

skader både produktionen

og beskæftigelsen

53 40 7 56 29 15 55 35 11 2.485 2.485

Af hensyn til kommende

generationer skal vi i

højere grad beskytte

naturen

96 3 2 97 1 2 96 2 2 2.486 2.484

Frygten for globale 47 40 13 51 32 17 49 36 15 2.486 2.486

miljøkatastrofer som

fx nedbrydning af

ozonlaget er overdrevet

242

MILJØFORHOLD