Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

mende generationer i højere grad skal beskytte naturen – om end de

ældste i lidt mindre grad end de yngre.

Det sidste spørgsmål vi stillede var, hvorvidt “frygten for globale miljøkatastrofer

som fx nedbrydning af ozonlaget er overdrevet”. Dette er

der 36 pct., der er enige i, mens næsten halvdelen af befolkningen

er uenige heri, og de mener dermed ikke, at frygten for globale naturkatastrofer

er overdreven. Igen er der markante aldersforskelle, men

især hos de ældste er “ved ikke” andelen stor: 47 pct. Det er i socialgruppe

II vi finder den højeste andel, der mener, at frygten ikke er

overdrevet.

Den eneste centrale forskel, der generelt findes i forhold til vurderingerne

af miljøforholdene, er en aldersforskel, idet yngre i højere

grad end ældre er bekymret for miljøet. De ældre svarer imidlertid

også i langt højre grad end de yngre, at de ikke kan vurdere (“ved

ikke”) disse spørgsmål om holdninger til og vurderinger af miljøforhold.

Overordnet set er det imidlertid en meget stor del af befolkningen,

som udtrykker bekymring for miljøforholdene. Ganske anderledes

ser det imidlertid ud, når vi spørger til, om man faktisk har været

udsat for gener i miljøet i form af vand-, luft- og støjforurening.

Udsathed for forurening

Tabel 12.2 viser, hvor stor en andel af den danske befolkning, der

inden for de sidste 12 måneder har været udsat for drikkevands-,

luft- eller støjforurening i deres bolig- eller lokalområde.

Tabel 12.2

Andele af 20-93 årige, der selv i 2000 har været udsat for drikkevands-, luft- eller støjforurening.

244

Pct.grundlag

Mand Kvinde Begge

køn

Mand Kvinde

Drikkevandsforurening 2 3 2 2.487 2.485

Luftforurening 5 6 5 2.486 2.485

Støjforurening 7 8 7 2.487 2.485

MILJØFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines