Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Karakteristisk for tvivlen er også, at det ikke er muligt at fremskaffe

tilstrækkelig og sikker viden om “verdens sande tilstand”, og alene

derfor bør afgørende beslutninger om anvendelse af nye teknologier

som fx gensplejsede afgrøder ikke udelukkende overlades til eksperter,

men bør gøres til genstand for en omfattende demokratisk debat. Vi

giver det sidste ord her til Ulrik Beck:

“Alternativet er, at gentænke regeringsformer og politik med henblik

på at skabe åbne regeringer og organisationer, på basis af en meget

bedre informeret offentlighed og socialt bevidste firmaer, der konfronteres

med konsekvenserne af deres handlinger, som de for tiden

i vid udstrækning ikke kender. Nylige sager, som f.eks. den politiske

uro i forbindelse med kogalskab i Europa, viser, i hvilken grad de

gamle metoder for risikovurdering har udsat samfundet for et ukontrolleret

eksperiment. Det er klart, at risici ikke kan elimineres fra

det moderne liv; men hvad vi kan og skal stræbe efter, er udviklingen

af nye institutionelle arrangementer, der bedre kan håndtere de risici,

vi i dag konfronteres med; ikke ud fra den forestilling, at vi skulle

være i stand til at opnå fuld kontrol, mens snarere ud fra en idé om,

at vi må finde måder, hvorpå vi kan forholde os demokratisk til det

moderne livs ambivalens, og med hvilke, vi demokratisk kan afgøre,

hvilke risici vi ønsker at løbe.” (Beck 1999: 126-127)

248

MILJØFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines