Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

at andelen af nervøse blandt den 16-84-årige befolkning er meget

stabil i perioden fra 1989-90 til 1997-981 (Fritzell & Lundberg,

2000, s. 120-122). Da andelen, der udsættes for vold og trusler om

vold, er svagt, men dog signifikant stigende, konkluderer den svenske

rapport, at udviklingen i nervøsiteten for vold og udsathed for vold

ikke helt følger hinanden.

På den baggrund kunne man opfatte udviklingen i begge lande som

udtryk for konvergens mellem frygt for vold og forekomsten af vold,

Tabel 13.3

Andelen af 30-69-årige, som i 1976, 1986 og 2000 udtrykte megen eller nogen nervøsitet overfor

vold. Procentandele.

Køn

V OLD OG NERVØSITET FOR VOLD

1976 1986 2000

Mand 6 7 3

Kvinde 27 27 11

Alder

30-39 år 13 15 7

40-49 år 13 14 7

50-59 år 20 16 7

60-69 år 23 26 8

Familietype

Enlig uden børn 23 24 9

Enlig med børn 26 25 17

Par uden børn 22 19 6

Par med børn 11 13 6

Bopælsområde

Hovedstaden 31 33 7

Hovedstadens forstæder 23 24 13

Byer over 10.000 indb. 20 22 9

Byer 2.000-1.000 indb. 11 12 7

Byer 200-1.999 indb. 10 10 3

Land 9 7 2

Alle 17 17 7

Pct.grundlag 3.950 3.921 3.517

253

More magazines by this user
Similar magazines