Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

De ikke-nervøse

For den allerældste del af befolkningen kunne billedet muligvis nuanceres,

hvis man ser på den andel, der eksplicit giver udtryk for, at de

ikke er nervøse. Det skyldes, at der netop i den del af befolkningen,

der er 70 år eller ældre, er en betydelig andel, der i 2000 oplyste, at

de ikke gik ud, nemlig 20 pct. af de 70-79-årige og 31 pct. af de

80-93-årige. Da denne svarkategori ikke var medtaget i 1976 og

1986, kan denne forskel have influeret på svarfordelingen for de ældste

aldersgrupper på spørgsmålet om nervøsitet for vold og voldstrusler,

selv om respondenterne ikke blev præsenteret for svarmulighederne.

Derfor vil det, når de ældre inddrages i analysen, være bedre at tage

udgangspunkt i andelen, der tilkendegiver, at de ikke er nervøse for

vold frem for andelen, der udtrykker nervøsitet for vold, idet man

derved undgår at undervurdere den sidstnævnte gruppe, da man ikke

kan afvise, at grunden til, at en del af de ældre ikke går ud, kan være

nervøsitet for vold.

Mens andelen, der ikke er nervøse, er højere for alle tiårsaldersgrupper

i intervallet 20-69 år i 2000 sammenlignet med 1976 og

1986, ser den tilsvarende andel ud til at være kontant i 1986 og 2000

Tabel 13.4

De ikke-nervøse for vold og voldstrusler. Procentandele.

Aldersgruppe

V OLD OG NERVØSITET FOR VOLD

Pct.grundlag

1976 1986 2000 1976 1986 2000

20-29 år 82 1 87 1.257 1 858

30-39 år 87 84 91 1.256 1.262 990

40-49 år 87 87 92 904 1.064 961

50-59 år 81 84 89 912 805 936

60-69 år 77 73 84 831 782 593

70-79 år • 70 71 • 545 434

80-93 år • • 59 • • 197

Anm.: “Ved ikke” – svar er udeladt.

1. Da kategorien 20-29-årige i 1986 kun omfatter 29-årige, er pct.angivelse her udeladt.

255

More magazines by this user
Similar magazines