Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

for de 70-79-årige (se tabel 13.4). Det skal dog tilføjes, at det næppe

er alle 20 pct. af de 70-79-årige, der ikke går ud, der undlader dette

på grund af nervøsitet for vold, så de 71 pct., der ikke er nervøse for

vold, er et absolut minimumsskøn. Der er derfor grund til at tro, at

også i denne aldersgruppe er andelen, der ikke er nervøse for vold,

højere i 2000 end i 1986.

På samme måde kan de 59 pct. af de 80-93-årige, som giver udtryk for,

at de ikke er nervøse for vold, opfattes som en minimumsangivelse.

Blandt de 33 pct. i denne aldersgruppe, der oplyser, at de ikke går

ud, er der en del, der har oplyst at have alvorlige helbredsproblemer,

herunder problemer med førligheden. Her er nervøsitet for vold altså

ikke den primære årsag til at holde sig indendørs.

Spiller erfaringer med vold ind på

nervøsitet for vold?

Den markante forskel, der ikke mindst i 1986 var mellem andelen,

der udsattes for vold eller trusler om vold og andelen, der udtrykte

megen eller nogen nervøsitet for vold – i 1986 hhv. 4 pct. og 17 pct.,

sammenholdt med, at det især er ældre kvinder, der på samme tid er

mest nervøse for vold og sjældnest udsættes herfor, kunne friste til

den formodning, at der ikke er nogen sammenhæng mellem erfaringer

med vold og nervøsitet for vold.

Den formodning bekræftes imidlertid ikke, når man ser på sammenhængen

mellem erfaringer med vold og voldstrusler og nervøsiteten

herfor (se tabel 13.5). Det viser sig nemlig, er der er en stærk sammen-

Tabel 13.5

Angst for vold blandt 30-79-årige 1986 og 2000 opgjort for, hvorvidt man har været udsat for

vold eller trusler om vold eller ej. Procentandele

256

Pct.grundlag

1986 2000 1986 2000

Udsat for vold el. trusler om vold 43 26 169 160

Ikke udsat for vold eller trusler om vold 18 7 4.361 3.602

Alle 19 8 4.530 3.762

V OLD OG NERVØSITET FOR VOLD

More magazines by this user
Similar magazines