Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 14.1

Andelen af 30-69-årige med utilfredsstillende levekår på enkelte områder og andelen med svært

belastende levekår i 1976, 1986 og 2000. Procentandele.

Egen 1 2

socialgruppe Helbredsproblemer Ingen nære kontakter

eller indflydelse

1976 1986 2000 1976 1986 2000

I 30 26 33 22 16 14

II 35 32 38 29 16 15

III 43 40 43 41 24 23

IV 44 41 46 56 36 29

V 54 53 52 72 62 44

Alle 46 42 44 54 38 28

Pct.grundlag2 3.602 3.785 3.258 3.573 3.767 3.262

ikke éntydig positiv”. Det fremgår også af tabel 14.1, hvor der fra

1986 til 2000 kan konstateres en udjævning i de tidligere meget store

socialgruppebetingede forskelle, idet der i socialgrupperne I-IV er

tale om en mere eller mindre sikker tendens til større andele med

helbredsproblemer, mens andelen i socialgruppe V ikke har ændret

sig. Hvad angår det samlede arbejdsmiljø, er udviklingen den modsatte:

samlet set er der flere, der i 2000 vurderer, at de har mindst ét

alvorligt arbejdsmiljøproblem (se kapitel 10).

Dog medfører den gunstige udvikling i boligforhold og sociale kontakter

og indflydelse, at der samlet set er færre, der i 2000 lever under

“meget svært belastende levekår”, nemlig 4 pct. af de 30-69-årige

mod 6 pct. i 1986 og 12 pct. i 1976.

Mens den generelle forbedring i levekårene i 1986 gav sig udslag i

en lavere andel med meget svært belastende levekår i alle socialgrupper,

sammenlignet med 1976, er det ikke overraskende især socialgruppe

V, der i 2000 indeholder en lavere andel i denne kategori,

sammenlignet med 1986. I de øvrige socialgrupper var disse andele

i 1986 nemlig så beskedne, at der simpelthen kun er plads til en

beskeden fremgang, målt i procentpoints.

262

Fortsættes næste side >

MEGET SVÆRT BELASTENDE LEVEKÅR

More magazines by this user
Similar magazines