Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 14.1 fortsat

3 4 1+2+3+4

Utilfredsstillende Belastende Svært belastende

boligforhold 1 arbejdsmiljø levekår

1976 1986 2000 1976 1986 2000 1976 1986 2000

25 18 13 64 66 64 2 - 1

28 19 12 61 68 71 5 2 1

32 19 13 61 63 68 8 3 3

37 23 18 48 52 62 11 6 4

46 30 18 45 40 55 19 11 6

38 23 16 52 53 63 12 6 4

3.600 3.768 3.255 3.542 3.765 3.252 3.489 3.686 3.214

1. Når det drejer sig om boligforhold, er de udspurgte placeret efter familiesocialgruppe.

2. Tabellen omfatter ikke dem, der ikke kan socialgruppeplaceres eller ikke har svaret på ét eller flere af de spørgsmål, som indgår i

disse samlede opgørelser.

Dette billede ændres ikke, når fordelingen af meget svært belastende

levekår opgøres på familiesocialgruppe (se tabel 14.2). Af tabel 14.2

fremgår endvidere, at den beskedne overvægt af kvinder med belastende

levekår, som i1976 kunne konstateres i alle socialgrupper, hverken

eksisterer i 1986 eller 2000.

Flere enkelte levekårsmål har bidraget til ophævelsen af den oprindelige

forskel mellem mænd og kvinder mht. placering i kategorien

med “meget svært belastende levekår”. Som et eksempel herpå kan

nævnes ét af de enkelte mål, som indgår i levekårskomponenten

“Mangler nære kontakter eller indflydelse”, nemlig “er ikke medlem

af nogen forening eller organisation”.

Det var et af de mål, hvor så store andele i 1976 var placeret i en

ugunstig position, at der virkelig var plads til forbedringer. Ikke

mindst for kvindernes vedkommende. Det ses da også af tabel 14.3,

at med undtagelse af mænd, placeret i egen socialgruppe I (hvor næsten

ingen i 1976 var ugunstigt placeret), er der for samtlige socialgrupper

og begge køn tale om klart faldende andele, der ikke er medlem

af en forening eller organisation. Men denne udvikling er meget

mere markant for kvinder end for mænd. Mens de kønsbetingede

MEGET SVÆRT BELASTENDE LEVEKÅR

263

More magazines by this user
Similar magazines