Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 14.2

Andelen af 30-69-årige med svært belastende levekår, opgjort for køn og familiesocialgruppe.

Procentandele.

Familiesocialgruppe Mænd Kvinder

1976 1986 2000 1976 1986 2000

I 2 - 2 4 3 1

II 5 2 2 7 2 1

III 7 4 3 10 4 4

IV 13 7 5 16 9 5

V 21 14 7 24 12 6

Alle 11 6 4 14 7 4

Pct.grundlag 1.887 1.858 1.724 1.801 1.898 1.621

Tabel 14.3

Andelen af 30-69-årige, der ikke er medlem af nogen forening eller organisation, opgjort for køn

og individuel socialgruppe. Procentandele.

Socialgruppe Mænd Kvinder

1976 1986 2000 1976 1986 2000

I 3 3 3 10 8 6

II 9 5 2 17 6 2

III 16 11 6 33 11 4

IV 11 5 5 31 16 8

V 12 11 9 44 27 13

Uden for socialgruppeinddelingen 59 39 28 60 51 20

Alle 12 8 7 39 19 9

Pct.grundlag 1.953 1.940 1.806 1.956 1.995 1.718

forskelle i 2000 er forsvundet, er der stadig socialgruppebetingede

forskelle (se tabel 14.3).

Tabel 14.3 medtager endvidere de respondenter, som af forskellige

årsager ikke er placeret i en socialgruppe. Her ses det billede, som i

øvrigt tegner sig på mange levekårsområder. De, der ikke kan placeres

i en socialgruppe, tegner sig for betydeligt større andele med en ugunstig

levekårsplacering end andre grupper, selv om der også for denne

gruppe kan ses et fald i andelene med denne ugunstige placering.

264

MEGET SVÆRT BELASTENDE LEVEKÅR

More magazines by this user
Similar magazines