Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 14.4

Andelen af 30-69-årige med “meget svært belastende levekår” i 1976, 1986 og 2000. Tværsnit.

Køn

Tabel 14.4 viser, hvorledes andelen med meget svært belastende levekår

i 1976, 1986 og 2000 har udviklet sig for forskellige befolkningsgrupper.

Når andelen med meget svært belastende levekår udgør 13

pct. 1976 i denne opgørelse i modsætning til de 12 pct. i tabel 14.1,

er årsagen, at de, der ikke kan socialgruppeplaceres, indgår i denne

tabel, og deres ugunstige levekårsplacering påvirker den samlede

andel med meget svært belastende levekår.

MEGET SVÆRT BELASTENDE LEVEKÅR

Meget svært Pct.grundlag

belastende levekår

1976 1986 2000 1976 1986 2000

Mand 12 6 4 1.895 1.873 1.769

Kvinde 15 7 4 1.880 1.941 1.690

Alder

30-39 år 9 6 5 1.217 1.237 950

40-49 år 11 5 4 875 1.030 972

50-59 år 14 7 4 886 782 943

60-69 år 21 7 3 797 765 594

Familietype

Enlig uden børn 21 13 7 567 637 583

Enlig med børn 21 9 7 104 159 132

Par/saml. uden børn 15 6 3 1.290 1.213 1.234

Par/saml. med børn 9 4 4 1.814 1.805 1.510

Dansk - - 4 - - 3.370

Ikke-dansk - - 23 - - 89

Hovedbeskæftigelse

Lønmodtager 8 4 2 2.061 2.250 2.280

Selvstændig 6 2 1 590 501 302

Arbejdsløs 39 20 23 92 215 177

Pensionist 33 16 12 491 502 390

Efterlønsm. - 3 1 - 150 205

Hjemmearb. 17 13 3 516 167 38

Under uddannelse 29 10 6 24 29 67

Alle 13 6 4 3.775 3.814 3.459

265

More magazines by this user
Similar magazines