Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Det skal dog tilføjes, at de, der har medvirket i alle tre levekårs undersøgelser,

i 2000 består af personer, der er levekårsmæssigt relativt godt

stillet i forhold til de oprindelige 5.166 interviewede personer i 1976.

9 pct. af de 2.152 levede i 1976 under “meget svært belastende levekår”

mod 12 pct. af de 5.166, der i alt medvirkede i 1976-undersøgelsen.

Inden de følgende forløbsanalyser er der således grund til at omtale

denne forskel mellem analyseudvalgene i tværsnits- og forløbsanalyserne,

specielt når de sidstnævnte strækker sig over et betydeligt

åremål. Forløbsanalyser er analyser af en aldrende befolkning. Når vi

i 2000 belyser levekårene for især de ældste aldersgrupper, må vi gøre

os klart, at det er levekårene for de overlevende i disse generationer.

Det giver ikke nogen repræsentativitetsproblemer i forhold til en

aktuel trukket stikprøve af personer i samme aldersgruppe, da denne

jo også trækkes blandt de personer i aldersgruppen, der er i live. Man

må derfor gå ud fra, at man med forbehold for statistisk usikkerhed

ville få et lignende billede af levekårene for denne aldersgruppe som

for den, der gælder for levekårsundersøgelsens analyseudvalg.

Derimod kan forløbsanalysen ikke anvendes til at belyse forholdene,

sådan som de var for disse personer 24 år tidligere. Det skyldes, at

det ikke er tilfældigt, hvem der dør hvornår. Som det tidligere er

påvist (Ingerslev, Madsen & Andersen, 1994) og senere påvises i dette

kapitel, er der stor forskel på forskellige gruppers middellevetid. Kort

sagt lever mennesker med gunstige levekår længere end mennesker

med ugunstige levekår.

Et tilbageblik på nulevende menneskers leveforhold vil derfor give

et gunstigere billede af forholdene dengang, end det billede der var

gældende for alle, der levede på dette tidspunkt. Eksemplificeret ved

de tidligere nævnte 9 pct. af de stadig medvirkende interviewpersoner,

som i 1976 levede under meget svært belastende levekår, sammenlignet

med de 12 pct. blandt alle interviewpersoner i 1976, som levede

under disse forhold.

Denne selektion i analyseudvalget ved forløbsanalyserne, kombineret

med at de er blevet 24 år ældre, medfører også, at der er en anden

udvikling i de 4 levekårskomponenter, der tilsammen udgør det samlede

levekårsmål, end i den udvikling, der kunne konstateres ved

tværsnitsanalyserne.

MEGET SVÆRT BELASTENDE LEVEKÅR

267

More magazines by this user
Similar magazines