Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

sammenhængen mellem meget svært belastende levekår og sandsynligheden

for at dø inden for de næste 10, 14 eller 24 år ikke. Det

skal dog understreges, at denne sammenhæng er relativ svag og

statistisk usikker for perioden 1976-1986, mens især analysen af

perioden 1976-2000 viser en stærk sammenhæng mellem levekårssituation

og dødelighed.

Denne sammenhæng er illustreret i tabel 14.8, hvor andelen af døde

i perioden fra 1976 indtil 2000 blandt respondenter med meget svært

belastende levekår og øvrige i 1976 er opgjort på en række baggrundsvariabler.

Dødsraten var som tidligere nævnt 46 pct. for respondenter

med meget svært belastende levekår i 1976 og 25 pct. for øvrige.

Dødsraten hos mænd er 53 pct. og hos kvinder 40 pct. for respondenter,

der havde meget svært belastende levekår i 1976 og kun 29 pct.

for mænd og 22 pct. for kvinder, der ikke havde haft svært belastende

levekår i 1976.

I generationen født 1906-1920 er dødsraten for respondenter med

meget svært belastende levekår på 82 pct. og på 68 pct. for øvrige. I

generationen født 1921-1930 er de tilsvarende tal 52 pct. og 30 pct.

I generationen født 1931-1940 29 pct. for respondenter med meget

svært belastende levekår og 16 pct. for øvrige, i generationen født

1941-1950 på 11 pct. for dem med meget svært belastende levekår

og på 6 pct. for øvrige.

Dødsraterne er ligeledes markant større i alle familietyper for respondenter

med svært belastende levekår i 1976 end for øvrige med undtagelse

af enlige forsørgere, hvor dødsraten kun er lidt højere for

respondenter med meget svært belastende levekår i 1976. Den største

forskel findes i gruppen af enlige uden hjemmeboende børn, men dette

skyldes i høj grad, at vi her både finder de helt unge og de gamle.

Blandt lønmodtagere, der havde svært belastende levekår i 1976, var

dødsraten på 32 pct. og på 20 pct. for øvrige lønmodtagere. Blandt

selvstændige, der havde svært belastende levekår i 1976 var dødsraten

på 54 pct. og på 27 pct. for øvrige selvstændige. Blandt arbejdsløse,

der havde svært belastende levekår i 1976 var dødsraten på 40 pct.

og på 25 pct. for øvrige arbejdsløse. Blandt pensionister udligner

alderen forskellene.

MEGET SVÆRT BELASTENDE LEVEKÅR

273

More magazines by this user
Similar magazines