Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

For de tre socialgrupper (III, IV og V), hvor det er muligt at sammenligne,

er mønsteret det samme: langt større andele døde i perioden

1976 indtil 2000 blandt respondenter, der i 1976 havde meget svært

belastende levekår. Socialgruppe V’s andel af samtlige med meget

svært belastende levekår er på 52 pct., socialgruppe V adskiller sig

således markant ved både at have en så stor andel med meget svært

belastende levekår, men også ved en højere dødsrate blandt dem, der

ikke havde meget svært belastende levekår.

Konklusion

Andelen af den danske befolkning, der lever under meget svært belastende

levekår er i 2000 mindre for alle de grupperinger af personer,

der er undersøgt. Det betyder ikke, at udviklingen er positiv på alle

områder. Flere rapporterer om arbejdsmiljøproblemer, og udviklingen

i helbredstilstanden er ikke éntydig.

Analyserne af sammenhængen mellem dødelighed og ophobningen

af dårlige levekår demonstrerer klart betydningen af at få andelen

med meget svært belastende levekår yderligere nedbragt. Selv om kun

få over hele perioden lever under disse belastende forhold, er en periode

med ophobning af dårlige levekår åbenbart tilstrækkeligt til at få

fatale konsekvenser for den forventede levetid.

Ganske vist bidrager som nævnt den alder, respondenterne havde, da

de blev udtrukket til undersøgelsen i 1976, mest til forudsigelsen af,

om de er døde i tiden frem til de to næste undersøgelsestidspunkter,

men selv om der kontrolleres for alder, slår tilstedeværelsen af meget

svært belastende levekår igennem: det er faktisk noget, man dør af.

274

MEGET SVÆRT BELASTENDE LEVEKÅR

More magazines by this user
Similar magazines