Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

grund sjældnere blandt årgangene 1947-1956 end blandt årgangene

1937-1946.

En anden væsentlig samfundsmæssig ændring, som afspejles i generationsmobiliteten,

er kvindernes indmarch på arbejdsmarkedet som

“almindelige funktionærer”, hvor tilstrømningen til denne position

blandt kvinder i årgangene 1937-1956 udgjorde ca. 37 pct. For

enkelte grupper kan der dog påvises høj grad af social immobilitet:

flertallet af dem, der voksede op i arbejderhjem og “almindelige”

funktionærhjem, befandt sig også som voksne her.

Opsummering

Afslutningsvis skal de mest markante udviklingstræk fremhæves.

Positive udviklingstræk er især karakteristiske inden for følgende levekårsområder:

De materielle opvækstvilkår er forbedret, idet en betydelig mindre

andel af yngre respondenter har oplevet problemer med økonomi og

tilstrækkelig mad end ældre respondenter. Det generelle uddannelsesniveau

er højnet, og det kommer alle grupper til gode, udtrykt i

større andele med kompetencegivende uddannelser end tidligere.

Boligforholdene er det levekårsområde, hvor forbedringerne er mest

markante for alle befolkningsgrupper, men også frygten for vold er

markant sjældnere forekommende i alle befolkningsgrupper i 2000

sammenlignet med tidligere år. Ikke mindst forbedringen i boligforholdene

er medvirkende til, at andelen, der lever under meget svært

belastende levekår er mindre i 2000 end i de to tidligere undersøgelser.

Status quo er en nærliggende karakteristik for udviklingen i befolkningens

helbredsforhold. Den overordnede udvikling dækker dog over,

at nogle grupper i 2000 har en mindre andel med godt helbred, andre

grupper omtrent samme andel med godt helbred. Som eksempler på

status quo-udviklingstendenser skal også nævnes, at fordelingen på nogle

af de levekårsområder, hvor fremgangen har været betydelig, stadig

udviser klare sociale forskelle. Det gælder især områder som materielle

opvækstforhold, uddannelse og meget svært belastende levekår.

Negative udviklingstræk er især tydelige inden for arbejdsmiljøområdet.

Visse arbejdsmiljøbelastninger nævnes af betydeligt større andele i

SAMMENFATNING

27

More magazines by this user
Similar magazines