Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Vi har i denne runde (år 2000) af levekårsundersøgelserne valgt at

inddrage nogle elementer til kortlægning af befolkningens forudsætninger

for at drage fordel af situationen med åbne grænser, øgede

muligheder for at drage ud i verden og ad den vej blive en del af den

globaliserede verden. – Det ene tema vedrører de rent sproglige forudsætninger

for at kunne begå sig i andre sammenhænge end rent

danske. Man må kunne tale samme sprog som de mennesker, man

vil kommunikere med, hvad enten det sker her i Danmark eller uden

for landets grænser. Hvor godt rustet står danskerne efter deres egen

vurdering på dette felt? – Det andet tema, som belyses, vedrører den

kulturelle dimension og går på ophold i udlandet. Et længerevarende

ophold i udlandet kan i sig selv ses som udtryk for en lyst til at opleve

andre sociale sammenhænge end rent danske, en kulturel åbenhed,

dels kan udlandsopholdet på sin side give en indsigt i leveforhold og

normer i andre lande, altså en større viden om den verden, som ligger

uden for Danmarks grænser.

De nævnte temaer var endnu ikke sat på dagsordenen i bredere

kredse, da den første levekårsundersøgelse blev tilrettelagt i 1976.

Derfor indgik de ikke dengang – og heller ikke ved den første gentagelse

i 1986. Vi har derfor kun mulighed for at give en beskrivelse

af, hvordan det på disse områder forholder sig blandt danskerne i år

2000.

Kontakter i udlandet

Befolkningens parathed til at være i dialog med den verden, som ligger

uden for landets grænser, forudsætter et vist mål af fremmedsproglige

færdigheder. Vi har valgt at belyse dette tema dels på en lidt indirekte

måde ved at spørge alle, om de har kontakter i udlandet, dels ved at

spørge de erhvervsmæssigt beskæftigede mere direkte om deres sproglige

færdigheder. Spørgsmålet om kontakter i udlandet lød: Har De

i Deres arbejde eller fritid kontakt til personer i udlandet? Det svarede

omtrent halvdelen (49 pct.) ja til. – Herefter blev de, som angav at

have kontakter i udlandet, spurgt, hvem de havde kontakt til? og på

hvilket sprog de kommunikerer med deres udenlandske forbindelser.

Vi søgte på denne måde at få et mere nuanceret billede af kontakterne.

Hvis kontakten går til familie i et andet land, kan det på den

ene side være en relation med stærke følelsesmæssige bånd, på den

anden side er det måske mere en kontakt til et (udsendt) familie-

280

DANSKERNE I DEN GLOBALE VERDEN

More magazines by this user
Similar magazines