Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 15.1

Andelen med kontakt til personer i udlandet. Opdelt efter køn. Procent.

Vender vi os dernæst mod spørgsmålet om, hvilken slags kontakter man

har til personer i udlandet, ses der at være forskel på mænds og kvinders

kontakter. Mænd har hyppigere end kvinder arbejdsrelaterede kontakter,

hvorimod kvinder overgår mænd hvad angår kontakter af

mere privat karakter, dvs. til familie og venner i udlandet (tabel 15.1).

Det samlede uddannelsesniveau viser en meget kraftig sammenhæng

med kontakterne til udlandet. De kontaktstærke er grupperne med

videregående uddannelse, og her især med en lang videregående

uddannelse. Hele 81 pct. fra denne gruppe har personkontakter i

udlandet. Omvendt har den store gruppe af personer uden afsluttet

uddannelse efter grundskoleniveau (10. klasse) relativt sjældent (31

pct.) kontakter til personer i udlandet. Og når denne del af

befolkningen har kontakter, er det typisk til familie og venner; derimod

næsten aldrig til kontakter via arbejdslivet (tabel 15.2).

Opdeles befolkningen efter socialgruppe, viser det sig, at hyppighed

af kontakter til udlandet stiger støt fra 36 pct. blandt gruppe V til 81

pct. for personer i socialgruppe I. Ses alene på kontakter via arbejdslivet

er stigningen endnu mere udpræget, idet den går fra 8 pct.

(gruppe V) til 61 pct. (gruppe I). Kontakter til venner i udlandet

findes også langt hyppigere inden for socialgruppe I (53 pct.) end i

gruppe V (21 pct.). Mindst forskel finder vi, når kontakten retter sig

mod familie. 32 pct. af respondenterne i socialgruppe I og 20 pct.

fra socialgruppe V har sådanne relationer.

282

Mænd Kvinder Alle

Har i arbejde eller fritid kontakt til personer i udland

Heraf til:

49 50 49

Familie 21 26 23

Venner 26 31 29

Kontakter via arbejdslivet 27 17 22

Andre kontakter 3 2 3

Pct.grundlag 2.492 2.489 4.981

Kilde: Undersøgelsen af Befolkningens levekår i 2000.

DANSKERNE I DEN GLOBALE VERDEN

More magazines by this user
Similar magazines