Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 15.6

Andelen blandt erhvervsmæssigt beskæftigede, som taler et fremmedsprog godt nok til

i forbindelse med arbejdet at kunne føre en samtale. Opdelt efter socialgruppe. Procent.

samtalefærdigheder. Næsten alle (95 pct.) med en mellemlang eller

lang videregående uddannelse ser sig i stand til at føre en samtale,

hvorimod det kun er lidt over halvdelen (56 pct.) af gruppen uden

anden uddannelse end grundskolen (højst 10. klasse), som ser sig i

stand til at føre en samtale på et andet sprog end dansk.

Andelen, som kan samtale på fremmedsprog, stiger støt fra 60 pct.

i socialgruppe V til 95 pct. i socialgruppe I. Og blandt de ret få med

et andet modersmål end dansk er der en høj andel (90 pct.), som kan

føre en samtale på fremmedsprog. Her er det dog ikke en følge af

bedre engelskkundskaber end i befolkningen som helhed, men af

beherskelsen af et ‘andet sprog’ end engelsk, tysk og fransk. Sandsynligvis

er det deres eget modersmål, denne lille gruppe har i tankerne.

Endelig finder vi en sammenhæng med opvækstmiljøet. 5 Respondenter,

der er vokset op i et hjem, hvor faderen var beskæftiget i landbruget,

mestrer i relativt ringe grad (59 pct.) et fremmedsprog, hvorimod

næsten alle (92 pct.), der er opvokset hos en far, som var lønmodtager

i en ledende stilling, kan føre en samtale på et andet sprog

end dansk.

DANSKERNE I DEN GLOBALE VERDEN

Soc.gr. I Soc.gr. II Soc.gr. III Soc.gr. IV Soc.gr. V Alle 1

Kan føre en samtale på

andet end dansk

Heraf på:

95 93 77 77 60 79

Engelsk 94 92 75 73 54 75

Tysk 42 40 38 34 28 36

Fransk 13 7 5 3 1 5

Andre sprog 14 11 9 7 6 9

Pct.grundlag 285 507 597 1.225 540 3.113

1. Inkl. personer som ikke har kunnet indplaceres i socialgruppe.

Kilde: Undersøgelsen af Befolkningens levekår i 2000.

5. De mange beskæftigelseskategorier i den oprindelige variabel ‘Fars beskæftigelse i

opvækstårene’ er her samlet i et mindre antal. Se appendix til dette kapitel.

289

More magazines by this user
Similar magazines