Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

At kunne læse og anvende oplysninger på fremmedsprog

Ud over den aktive anvendelse af et fremmed sprog, som kommer til

udtryk, når sproget tales, vil mange mennesker have behov for at kunne

læse tekster og oplysninger på et fremmed sprog. For også at kunne

belyse denne passive form for sprogkundskab blev de erhvervsmæssigt

beskæftigede spurgt om deres anvendelse (i arbejdet) af forskellige

teksttyper og oplysninger. Hvor ofte skal De – i Deres arbejde – læse

eller anvende oplysninger på et andet sprog end dansk fra tekster af den

type, som jeg nu nævner? De kan svare: dagligt – flere gange om ugen –

en gang om ugen – sjældnere – eller: aldrig. De seks teksttyper, som blev

nævnt, er vist i tabel 15.7. Teksttyperne er først og fremmest udvalgt

med henblik på at dække et bredt spektrum af branche- og beskæftigelsesområder,

således at alle, der i forbindelse med arbejdet møder

tekster på et andet sprog end dansk, skulle kunne blive registreret i

hvert fald et sted. Man kan derimod ikke tale om et indbyrdes hierarki

efter sværhedsgrad teksttyperne imellem.

De enkelte teksttyper har ret få daglige brugere. Højest ligger breve

og notater med 12 pct., lavest ligger regninger, fakturaer, regneark eller

budgetskemaer, hvor kun 6 pct. er daglige brugere af den type tekster

på et fremmed sprog. Uanset teksttype gælder det endvidere, at halvdelen

(eller endnu flere) af de erhvervsmæssigt beskæftigede aldrig

er i berøring med den pågældende teksttype på fremmedsprog.

For at få et mere enkelt mål for befolkningens behov for at kunne

læse tekster på fremmedsprog i deres arbejde er de seks informationer

samlet i én. 6 Ved denne sammenvejning er de seks teksttyper anset

for lige vigtige.

Som det fremgår af tabel 15.8 anvender hver tredje person på arbejdsmarkedet

aldrig nogen af de seks former for oplysninger på et fremmed

sprog. Hver fjerde gør det sjældent, hvormed menes, at der af

og til er brug for at kunne læse tekster på fremmedsprog, men ingen

af de seks teksttyper læses hver uge. Alt i alt er 60 pct. af de beskæftigede

således uden større kontakt med tekster og oplysninger på et

andet sprog end dansk.

6. En nærmere beskrivelse af det samlede mål for læsning og anvendelse af oplysninger

på et andet sprog end dansk er givet i Bilag til kapitel 15 til sidst i kapitlet.

290

DANSKERNE I DEN GLOBALE VERDEN

More magazines by this user
Similar magazines