Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 15.7

Andelen blandt erhvervsmæssigt beskæftigede, som i forbindelse med arbejdet læser eller anvender

oplysninger på et andet sprog end dansk. Opdelt efter køn. Procent.

Type af læsestof Mænd Kvinder Alle

A. Breve eller notater

Dagligt 15 9 12

Ugentligt 14 8 11

Sjældnere 20 21 20

Aldrig

B. Rapporter, artikler, magasiner eller tidsskrifter

51 61 56

Dagligt 12 5 9

Ugentligt 16 11 14

Sjældnere 20 22 21

Aldrig

C. Manualer, brugerhåndbøger eller opslagsværker

52 62 56

Dagligt 14 5 10

Ugentligt 20 12 16

Sjældnere 25 24 25

Aldrig

D. Diagrammer eller skemaer

41 58 49

Dagligt 11 3 8

Ugentligt 15 5 11

Sjældnere 21 16 19

Aldrig

E. Regninger, fakturaer, regneark eller budgetskemaer

52 75 62

Dagligt 8 4 6

Ugentligt 7 5 6

Sjældnere 16 12 14

Aldrig

F. Vejledninger eller instruktioner til produkter

69 79 73

Dagligt 11 5 8

Ugentligt 21 11 16

Sjældnere 29 27 28

Aldrig 39 58 47

Pct.grundlag 1.706 1.407 3.113

Kilde: Undersøgelsen af Befolkningens levekår i 2000.

DANSKERNE I DEN GLOBALE VERDEN

291

More magazines by this user
Similar magazines